RUKOUS (SALAT)

Suuri Rukousopas

PAASTO (SAWM/RAMADAN)

Suuri Ramadanopas

PYHIINVAELLUS (HAJJ)

Eid Al-Adha saarna


Englanninkielinen web-linkki:

Hajj-e-Baytullah
* Pyhiinvaellus (Hajj) ja hengellinen aikomus (niyyah) sen suorittamiseksi
* Yksityiskohtainen Hajj-opas
* Eid Al-Adhan viettäminen

ALMUVERO (ZAKAT)
-
VIIDENNEKSEN VERO (KHUMS)
-
PYHÄ SOTA (JEHAD)

Taisteleminen Itseä vastaan (Jihad Al-Nafs)

Muharram ja Ashura

HYVÄÄN KEHOITTAMINEN (AL-AMR MA'AROOF)

Hyvään kehoittaminen ja pahasta kieltäminen (Al-Amr bi 'l-Ma'ruf ja an-Nahi 'ani 'l-Munkar)

PAHASTA KIELTÄMINEN (AN-NAHI 'ANIL MUNKAR)

Hyvään kehoittaminen ja pahasta kieltäminen (Al-Amr bi 'l-Ma'ruf ja an-Nahi 'ani 'l-Munkar)

 
AHL-UL-BAYTIN (RAUHA HEILLE) RAKASTAMINEN (TAWALLA)

Rakkauden käsite Shia uskossa
* Rakkaus Jumalaa kohtaan
* Rakkaus Profeettaa (saw) kohtaan
* Rakkaus Profeetan (saw) Perhekuntaa (as) kohtaan
* Rakkaus uskollisia kohtaan

Tafsir: Koraanin jae 42:23

PYSYTTELEMINEN EROSSA AHL-UL-BAYTIN (RAUHA HEILLE) VIHOLLISISTA (TABARRA)
-
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2