° Etusivu

° Rukouksiin ja rukoilemiseen liittyviä artikkeleita

° Päivittäiset pakolliset (Wajib) rukoukset

° Muut pakolliset (Wajib) rukoukset

° Duaa- eli pyyntörukouksia

° Ramadanopas

 
25 Duaa Pyhästä Koraanista >> Julkaistu 22 Nov 2007

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim.
Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen.


Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa 'athaaba-'n-naar.

[Translitterointi: Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanatan wa fil-aakhirati hasanatan wa qinaa 'athaaba-'n-naar.]

(1.) Herramme, anna meille hyvää tässä maailmassa ja hyvää tuonpuoleisessa ja varjele meitä tulen rangaistukselta! (Pyhä Koraani 2:201)*


Rabbanaa afrigh 'alaynaa sabran wa thabbit aqdaamanaa wa-'nsurnaa 'ala-'l-qawmi-'l-kaafiriin.

[Translitterointi: Rabbanaa afrigh 'alaynaa sabran wa thabbit aqdaamanaa wa-'nsurnaa 'ala-'l-qawmi-'l-kaafiriin.]

(2.) Herramme, vala meihin kärsivällisyyttä, vahvista askeleemme ja auta meitä saamaan voitto uskottomasta kansasta! (Pyhä Koraani 2:250)*/**


Rabbanaa laa tu-aakhithnaa in nasiinaa aw akhta'naa.

[Translitterointi: Rabbanaa laa tu-aakhithnaa in nasiinaa aw akhta'naa.]

(3.) Herramme, älä rankaise meitä jos unohdamme tai teemme virheen. (Pyhä Koraani 2:286)*


Rabbanaa wa laa tahmil 'alaynaa isran kamaa hamaltahuu 'alal-lathiina min qablinaa.

[Translitterointi: Rabbanaa wa laa tahmil 'alaynaa isran kamaa hamaltahuu 'alal-lathiina min qablinaa.]

(4.) Herramme, älä aseta meidän kannettavaksemme ankaraa vaivaa niin kuin asetit niille, jotka olivat ennen meitä. (Pyhä Koraani 2:286)*


Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bihi wa 'afu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta mawlaanaa fansurnaa 'ala-'l-qawmi-'l-kaafiriin.

[Translitterointi: Rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laa taaqata lanaa bihi wa 'afu 'annaa waghfir lanaa warhamnaa anta mawlaanaa fansurnaa 'ala-'l-qawmi-'l-kaafiriin.]

(5.) Herramme, älä aseta meidän kannettavaksemme enempää kuin mitä me jaksamme, vaan sääli meitä, anna meille anteeksi ja armahda meitä. Sinä olet suojelijamme: auta meitä uskottomia vastaan. (Pyhä Koraani 2:286)*


Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'ada ith hadaytanaa wa hab lanaa mil-ladunka rahma innaka anta-'l-wahhaab.

[Translitterointi: Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba'ada ith hadaytanaa wa hab lanaa mil-ladunka rahma innaka anta-'l-wahhaab.]

(6.) Herramme, älä salli sydäntemme eksyä totuudesta sen jälkeen kun olet antanut meille Opastuksesi, vaan suo meille armosi! Sinä yksin olet totisesti kaiken Antaja. (Pyhä Koraani 3:8)*/**


Rabbana'ghfir-lanaa thunuubanaa wa-israafanaa fii amrinaa wa thabbit aqdaamanaa wa-'nsurnaa 'ala-'l-qawmi-'l-kaafiriin.

[Translitterointi: Rabbana'ghfir-lanaa thunuubanaa wa-israafanaa fii amrinaa wa thabbit aqdaamanaa wa-'nsurnaa 'ala-'l-qawmi-'l-kaafiriin.]

(7.) Herramme, anna meille meidän syntimme ja liiallinen intomme anteeksi, anna lujuutta meidän askeleillemme ja auta meitä saamaan voitto uskottomista vastustajistamme. (Pyhä Koraani 3:147)*/**


Rabbanaa innaka man tudkhili-nnnaara faqad akhzaytahu wa maa liththaalimiina min ansaar.

[Translitterointi: Rabbanaa innaka man tudkhili-nnnaara faqad akhzaytahu wa maa liththaalimiina min ansaar.]

(8.) Herramme, kenet Sinä viet tuleen, sen Sinä olet nöyryyttänyt, eikä väärintekijällä ole auttajaa. (Pyhä Koraani 3:192)*


Rabbanaa innanaa sami'anaa munaadiyani yunaadii lil-iimaani an aaminuu bi-rabbikum fa-aamannaa.

[Translitterointi: Rabbanaa innanaa sami'anaa munaadiyani yunaadii lil-iimaani an aaminuu bi-rabbikum fa-aamannaa.]

(9.) Herramme, me olemme kuulleet julistajan kehoittavan meitä uskoon sanoen: "Uskokaa Herraanne!" ja me olemme uskoneet. (Pyhä Koraani 3:193)*/**


Rabbanaa faghfir lanaa thunuubanaa wa kaffir 'annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa ma'al-abraar.

[Translitterointi: Rabbanaa faghfir lanaa thunuubanaa wa kaffir 'annaa sayyi-aatinaa wa tawaffanaa ma'al-abraar.]

(10.) Herramme, anna meille meidän syntimme anteeksi, pyyhi pois meidän pahat tekomme ja anna meidän kuolla vanhurskasten kuolemalla. (Pyhä Koraani 3:193)*/**


Rabbanaa wa aatinaa maa wa 'adttanaa 'alaa rusulika wa laa tukhzinaa yawma-'l-qiyaama innaka laa tukhlifu-'l-mii'aad.

[Translitterointi: Rabbanaa wa aatinaa maa wa 'adttanaa 'alaa rusulika wa laa tukhzinaa yawma-'l-qiyaama innaka laa tukhlifu-'l-mii'aad.]

(11.) Herramme, anna meille se, minkä olet luvannut lähettiläittesi kautta, äläkä saata meitä häpeään ylösnousemuksen päivänä. Sinä et riko lupaustasi. (Pyhä Koraani 3:194)*


Rabbanaa thalamnaa anfusanaa wa-illam taghfir lanaa watarhamnaa lanakuunanna mina-'l-khaasiriin.

[Translitterointi: Rabbanaa thalamnaa anfusanaa wa-illam taghfir lanaa watarhamnaa lanakuunanna mina-'l-khaasiriin.]

(12.) Herramme, olemme väärin tehneet sielujamme kohtaan, ja jollet Sinä anna meille anteeksi ja armahda meitä, olemme me totisesti kadotetut. (Pyhä Koraani 7:23)**


Rabbanaa laa taj-'alnaa ma'a-'l-qawmi-dhdhaalimiin.

[Translitterointi: Rabbanaa laa taj-'alnaa ma'a-'l-qawmi-dhdhaalimiin.]

(13.) Herramme, älä pane meitä väärintekijöiden joukkoon! (Pyhä Koraani 7:47)*


Rabbana-'ftah baynanaa wa bayna qawminaa bi-'l-haqqi wa anta khayru-'l-faatihiin.

[Translitterointi: Rabbana-'ftah baynanaa wa bayna qawminaa bi-'l-haqqi wa anta khayru-'l-faatihiin.]

(14.) Herramme, ratkaise meidän ja kansamme välinen kiista totuuden mukaan, sillä Sinä olet paras ratkaisija. (Pyhä Koraani 7:89)*


Rabbanaa afrigh 'alaynaa sabran wa tawaffanaa muslimiin.

[Translitterointi: Rabbanaa afrigh 'alaynaa sabran wa tawaffanaa muslimiin.]

(15.) Herramme, vuodata meihin kärsivällisyyttä ja ota meidät luoksesi alistuneina (muslimeina). (Pyhä Koraani 7:126)*/**


Rabbanaa laa taj-'alnaa fitnata-l-lilqawmi-dhdhaalimiin. Wa najjinaa bi-rahmatika mina-l-qawmi-'l-kaafiriin.

[Translitterointi: Rabbanaa laa taj-'alnaa fitnata-l-lilqawmi-dhdhaalimiin. Wa najjinaa bi-rahmatika mina-l-qawmi-'l-kaafiriin.]

(16.) Herramme, älä salli tämän väärämielisen kansan meitä vainota, vaan pelasta meidät armollasi uskottomalta kansalta. (Pyhä Koraani 10:-85-86)*/**


Rabbanaa innaka ta'alamu maa nukhfii wa maa nu'ulin wa maa yakhfaa 'ala-'llaahi min shay-in fi-'l-ardi wa laa fis-samaa-i.

[Translitterointi: Rabbanaa innaka ta'alamu maa nukhfii wa maa nu'ulin wa maa yakhfaa 'ala-'llaahi min shay-in fi-'l-ardi wa laa fis-samaa-i.]

(17.) Herramme, totisesti Sinä tiedät, mitä me salaamme ja mitä tuomme julki. Jumalalta mikään ei ole salattua, ei maassa eikä taivaassa. (Pyhä Koraani 14:38)*/**


Rabbanaa 'aatinaa mil-ladunka rahmatan wa hayyi' lanaa min amrinaa rashadaa.

[Translitterointi: Rabbanaa 'aatinaa mil-ladunka rahmatan wa hayyi' lanaa min amrinaa rashadaa.]

(18.) Herramme, anna meille armosi ja osoita meille oikea suunta yrityksessämme. (Pyhä Koraani 18:10)*/**


Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa thurriyyaatinaa qurrata 'ayunin waj'alnaa lil-muttaqiina imaamaa.

[Translitterointi: Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa thurriyyaatinaa qurrata 'ayunin waj'alnaa lil-muttaqiina imaamaa.]

(19.) Herramme, suo meille silmien iloa vaimoistamme ja jälkeläisistämme ja tee meistä niiden esikuvia [suom. lisähuomautus 'johtajia'], jotka hartautta harjoittavat. (Pyhä Koraani 25:74)**


Rabbanaa wasi'ata kulla shay-ir-rahmatan wa 'ilman faghfir lillathiina taabuu wa-ttaba'uu sabiilaka waqihim 'athaaba-'l-jahiim.

[Translitterointi: Rabbanaa wasi'ata kulla shay-ir-rahmatan wa 'ilman faghfir lillathiina taabuu wa-ttaba'uu sabiilaka waqihim 'athaaba-'l-jahiim.]

(20.) Herramme, Sinä suljet kaiken armoosi ja tietoosi. Anna siis anteeksi niille, jotka katuvat ja kulkevat Sinun tielläsi. Varjele heitä tulen rangaistukselta. (Pyhä Koraani 40:7)*/**


Rabbanaa wa adkhilhum jannaati 'adnin-Illatii wa 'adtahum wa man salaha min aabaa-ihim wa azwaajihim wa thurriyyaatihim innaka anta-'l-'azeezu-'l-hakiim.

[Translitterointi: Rabbanaa wa adkhilhum jannaati 'adnin-Illatii wa 'adtahum wa man salaha min aabaa-ihim wa azwaajihim wa thurriyyaatihim innaka anta-'l-'azeezu-'l-hakiim.]

(21.) Herramme, anna heidän käydä ikiaikojen puutarhoihin, jotka olet luvannut heille ja niille heidän isistään, puolisoistaan ja jälkeläisistään, jotka ovat hurskaita. Totisesti, Sinä olet Mahtava, Viisas. (Pyhä Koraani 40:8)*/**


Rabbana-kshif 'anna-l-'athaaba innaa muminuun.

[Translitterointi: Rabbana-kshif 'anna-l-'athaaba innaa muminuun.]

(22.) Herramme, vapauta meidät tästä rangaistuksesta. Totisesti me uskomme. (Pyhä Koraani 44:12)*/**


Rabbana-ghfir lanaa wa li-ikhwaanina-llathiina sabaquunaa bil-iimaani wa laa taj-'al fii quluubinaa ghillal-lillathiina aamanuu rabbanaa innaka ra-uufur-rahiim.

[Translitterointi: Rabbana-ghfir lanaa wa li-ikhwaanina-llathiina sabaquunaa bil-iimaani wa laa taj-'al fii quluubinaa ghillal-lillathiina aamanuu rabbanaa innaka ra-uufur-rahiim.]

(23.) Herramme, anna anteeksi meille ja veljillemme, jotka tulivat uskoon ennen meitä, äläkä aseta sydämeemme vihaa toisia uskovia kohtaan. Herramme, Sinä olet Laupias, Armelias. (Pyhä Koraani 59:10)*


Rabbanaa 'alayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilayka-'l-masiir.

[Translitterointi: Rabbanaa 'alayka tawakkalnaa wa ilayka anabnaa wa ilayka-'l-masiir.]

(24.) Herramme, Sinuun me luotamme ja Sinun puoleesi käännymme, sillä Sinun luoksesi on matkan määrä. (Pyhä Koraani 60:4)*


Rabbanaa atmim lanaa nuuranaa wa-ghfir lanaa innaka 'alaa kulli shay-in qadiir.

[Translitterointi: Rabbanaa atmim lanaa nuuranaa wa-ghfir lanaa innaka 'alaa kulli shay-in qadiir.]

(25.) Herramme, tee meidän valomme täydelliseksi ja anna meille anteeksi, sillä Sinä olet Kaikkivaltias [suom. lisähuomautus 'totisesti Sinun on valta kaiken yllä']. (Pyhä Koraani 66:8)*/**


Artikkelissa käytetyt *-merkit:
* Koraanin jakeiden käännös Jaakko Hämeen-Anttila
** Koraanin jakeiden käännös Z.I. Ahsen Böre
*/** Koraanin jakeiden käännös osittain molemmista yllämainituista Koraanin käännöksistä

Translitterointi:
Suomentajan soveltama vertaillen eri translitterointi-lähteitä.

 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2