° Etusivu

° Rukouksiin ja rukoilemiseen liittyviä artikkeleita

° Päivittäiset pakolliset (Wajib) rukoukset

° Muut pakolliset (Wajib) rukoukset

° Duaa- eli pyyntörukouksia

° Ramadanopas

 
Miksi Shiat kumartuvat Turbahin päällä? >> Julkaistu 21 Nov 2007

"Sentähden julista Herrasi kunniaa ylistäen Häntä ja lukeudu niiden joukkoon, jotka kumartuvat maahan." (Koraani 15:98)

Miksi Shiat kumartuvat Turbahin päällä?

Shiamuslimit kumartuvat mieluiten pienen maapalasen päälle, jota kutsutaan nimellä Turbah, joka on yleensä tehty savesta, joka on lähtöisin Karbalan maalta Irakissa.

Shi'ah Ja'fari fiqhin mukaan - joka on yksi Islamin viidestä päälakikoulukunnasta - kumartuminen täytyy suorittaa puhtaan maan päällä tai mikä kasvaa sen päällä edellyttäen ettei se ole syötävää tai päällepuettavaa. Tämä sisältää maa-aineksen, kiven, hiekan ja heinän edellyttäen ettei se ole mineraalia. Kumartaminen paperin päällä on sallittua, koska se on tehty materiaalista, joka kasvaa maan päällä, muttei ole vaate tai matto.

Kaikki Sunni-lakikoulukuntien lailliset oppineet ovat samaa mieltä koskien kumartamisen voimassaoloa maan päällä tai mikä kasvaa sen päällä.

Tekikö Profeetta (saw) tai hänen seuralaisensa (ra) koskaan tätä?

Rukoileminen maan päällä oli todella Profeetan (saw) tapa ja heidän, jotka olivat hänen ympärillään.

* Abu Sa'id al-Khudri on kertonut: "Näin Allahin Lähettilään kumartavan mudassa ja vedessä ja näin mudan merkin hänen otsassaan."

[Al-Bukhari, Sahih (englanninkielinen käännös), osa 1, kirja 12, nro. 798; osa 3, kirja 33, nro. 244]

* Anas bin Malik on kertonut: "Meillä oli tapana rukoilla Profeetan kanssa paahtavassa kuumuudessa ja jollei joku meistä voinut laittaa kasvojaan maan päälle (kuumuuden vuoksi) silloin hän levitti vaatteensa ja kumarsi niiden päälle."

[Al-Bukhari, Sahih (englanninkielinen käännös), osa 2, kirja 22, nro 299.]

Tämän hadithin mukaan vain poikkeuksellisissa olosuhteissa Profeetta (saw) ja hänen seuralaisensa kumartuivat vaatteen päälle.

Profeetalla (saw) oli myös Khumra, jonka päälle hän laittoi otsansa kumartuessaan.

* Maymuna on kertonut: Allahin Lähettiläällä oli tapana rukoilla Khumran päällä.

[Al-Bukhari, Sahih (englanninkielinen käännös), osa 1, kirja 8, nro. 378]

* Tunnetun Sunni-oppineen, Al-Shawkanin, mukaan useampi kuin kymmenen Profeetan (saw) seuralaista on kertonut perimätietoja mainiten hänen kumartumisensa Khumran päällä. Ja hän listaa kaikki Sunni-lähteet, jotka ovat tallentaneet nämä perimätiedot ja niihin sisältyy Sahih Muslim, Sahih al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'i ja monia muita.

[Al-Shawkani, Nayl al-Awtar, Kappale Kumartamisesta Khumrahin päällä, osa 2, sivu 128]

Joten mikä on Khumrah?

* Pieni matto, joka on juuri riittävä kasvoille ja käsille kumartuessa rukousten aikana.

[Al-Bukhari, Sahih (englanninkielinen käännös), osa 1, kirja 8, nro 376]

Ibn al-'Athir, toinen tunnettu Sunni-oppinut on kirjoittanut kirjassaan Jami al-Usul:

* "Khumra on (sellainen), jonka päällä tämänpäivän Shi'at suorittavat kumartumisensa."

[Ibn al-'Athir, Jami' al-Usul, (Cairo, 1969), osa 5, sivu. 467]

* "Khumra on pieni matto, joka on tehty palmun kuidusta tai muusta materiaalista... ja se on sellainen, jota Shi'at käyttävät kumartumista varten."

[Talkhis al-Shihah, sivu 81]

Mutta miksi Karbalan maa?

Karbalan maaperän erityiset ominaisuudet olivat tunnettuja ja se oli erityisen huomion kohteena Profeetan (saw) aikana samoin kuin myöhempinäkin aikoina:

* Umm Salama sanoi: "Minä näin Husaynin (as) istuvan hänen isoisänsä, Profeetan (saw), sylissä ja Profeetalla (as) oli kädessään punainen maanpalanen. Profeetta (saw) suuteli maanpalasta ja itki. Kysyin häneltä, että mitä maata se oli. Profeetta (saw) sanoi: "Gabriel on ilmoittanut minulle, että minun poikani, tämä Husayn, tullaan murhaamaan Irakissa. Hän on tuonut minulle tämän maan siltä maalta. Itken kärsimyksen vuoksi, joka tulee Husaynin osaksi." Sitten Profeetta (saw) ojensi maapalasen Umm Salamalle ja sanoi hänelle: "Kun näet tämän maan muuttuvan vereksi, tiedät, että minun Husaynini on teurastettu." Umm Salama säilytti maa-aineksen pullossa ja katsoi sitä kunnes hän näki Ashuran päivänä, 10. päivä Muharram-kuukautta 61 A.H., että se muuttui vereksi. Silloin hän tiesi, että Husain bin Ali (as) on tullut marttyyriksi."

[al-Hakim, al-Mustadrak, osa. 4, sivu 398]
[al-Dhahabi, Siyar a'lam al-nubala', osa 3, sivu 194]
[Ibn Kathir, al-Bidayah wa'l-nihayah, osa 6, sivu 230]
[al-Suyuti, Khasa'is al-kubra, osa 2, sivu 450; Jam' al-Jawami, osa 1, sivu 26]
[Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, osa 2, sivu 346]

* 'Ali ibn Abi Talib kulki Karbalan ohi Siffinin taistelun jälkeen. Hän otti kourallisen sen maata ja sanoi: "Ah, ah, tällä paikalla jotkut miehet tulevat tapetuiksi, ja he astuvat Paratiisiin ilman tilintekoa!"

[Ibn Hajar al-Asqalani, Tahdhib al-Tahdhib, osa 2, sivu 348]

Miksi on pakollista kumartua Karbalan saven päällä?

Ei se ole! Mutta Shiat kumartuvat mieluiten Karbalan maan päällä sen merkityksen vuoksi, jonka Profeetta (saw) ja Imaamit (as) hänen perheestään (Ahl-al-Baytista) ovat antaneet. Imaami Husayinin (as) marttyyriksi joutumisen jälkeen hänen poikansa Imaami Zayn al-'Abidin (as) keräsi hieman maata ja julisti sen olevan pyhää maata ja hän säilytti sitä laukussaan. Imaameilla (as) oli tapana suorittaa kumartumisensa sen päällä ja tehdä tasbih siitä, ja he lausuivat Allahin ylistyksiä sen päällä.

[Ibn Shahrashub, al-Managib, osa 2, sivu 251]

He myös kannustivat Shioja suorittamaan kumartumisensa sen päällä ymmärtäen, ettei se ollut pakollista, vaan nähden heidän saavuttavan suuremman palkkion. Imaamit (as) sanoivat lujasti, että kumartuminen Allahin edessä täytyy olla vain puhtaan maan päällä ja oli suositeltavaa, että se suoritettaisiin Karbalan maan päällä.

[al-Tusi, Misbah al-Mutahajjaj, sivu 511]
[al-Saduq, Man la yahduruhu'l faqih, osa 1, sivu 174]

Shiat ovat pitkän aikaa pitäneet tätä maata mukanaan. Sitten peläten, että sitä häpäistäisiin, he vaivasivat sen pieniksi tableteiksi tai paloiksi, joita nyt kutsutaan nimellä mohr tai Turbah. Rukousten aikana me kumarrumme sen päällä - ei pakollisena tekona vaan pitäen mielessä sen erityisen luonteen. Muuten, kun meillä ei ole mukanamme puhdasta maata, kumarrumme puhtaalla maalla, tai jonkin muun päällä, joka on lähtöisin siitä.

On harmittavaa, että jotkut ihmiset pahansuopaisesti väittävät, että Shiat palvovat kiviä tai että he palvovat Husaynia (as). Totuus on, että me palvomme ainoastaan Allahia kumartumalla Turbahin päällä, ei sille. Ja me emme koskaan palvo Imaami Husaynia (as), Imaami Alia (as), tai Profeetta Muhammadia (saw). Me palvomme ainoastaan Allahia, ja on Allahin käskyjen mukaista, että suoritamme kumartumisemme vain puhtaan maan päällä.

Loppupäätelmät:

Tämä on syy, jonka vuoksi Shiamuslimit kantavat mukanaan pieniä tabletteja, jotka on yleensä tehty Karbalan maasta, mikä mahdollistaa heidän kumartumisensa tämän korkeasti suositeltavan objektin päällä ja Profeetan (saw) sunnan seuraamisen.


Lähde: www.al-islam.org/nutshell

 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2