Koraanin jae 3:28 >> Julkaistu 18 Nov 2007

Uskovat älkööt ottako uskottomia suojelijoikseen [Awliya] toisten uskovien sijasta. Joka näin tekee, on sanoutunut irti Jumalasta, paitsi jos pelkäätte heitä. Jumala varoittaa teitä itsestään. Hänen luokseen on kaikkien palattava. (3:28)*

Monijumalaiset, jotka palvovat epäjumalia, seisovat vastapäätä heitä, jotka uskovat todelliseen Jumalaan. Heidän välillään ei voi olla mitään ystävyyttä, koska ystävyys rakentuu keskinäiselle rakkaudelle. Rakkaus on hyvin aktiivinen voima. Rakkaus kahden yksilön välillä useimmiten vaikuttaa toisen tapoihin, ajatuksiin ja tunteisiin. Tämän aktiivisen ilmiön vuoksi ihmisluonteessa Tawallah, Ahl ul Baytin (as) rakastaminen (Shura, 42:23), on määrätty yhdeksi alkuperäisen Islamin - Shialaisuuden - perustaksi, koska hän, joka rakastaa Ahl ul Baytia (as), hyväksyy heidän opetuksensa, seuraa heidän johdatustaan ja heijastaa heidän ominaisuuksiaan omassa luonteessaan. Ystävyyden tapauksessa yksijumalaisen ja monijumalaisen välillä, tiukasti yksijumalainen rakkauden ja kiintymyksen tilan alaisena saattaa menettää järkeilyn kyvyn ja alkaa pitää epäjumalien (idolien) palvomisesta ja lopulta ryhtyä harjoittavaksi epäjumalien palvojaksi. Siksi uskovaisia on varoitettu ottamasta uskottomia ystävikseen.

Awliya on Walin monikkomuoto, mikä viittaa läheisyyteen, joten sitä voidaan käyttää mihin tahansa seuraavista: ystävä, rakastettu, auttaja, suojelija, suosija, hallitsija ja isäntä.

Monenkeskisessä poliittisessa ja ekonomisessa järjestelmässä uskovaisten on sallittu olla tekemisissä heidän kanssaan ihmisinä ja elää harmoniassa heidän kanssaan jokapäiväisessä elämässään. Ainoastaan rakkaus tai kiintymys on kielletty. Ehto "paitsi pelätessänne vaaraa heiltä teidän tulee suojella itseänne heitä vastaan" on hyvin tärkeä ohje tässä jakeessa. Jos on olemassa aito hengenvaara, on annettu lupa näyttää ystävyyttä vihollisen kanssa pysytellen uskollisena todelliselle uskolle sydämessään. Itsensä suojeleminen provosoimatonta hengenvaaraa vastaan avuttomassa tilanteessa, tai vältellä loukkausta tai maastakarkotusta, tunnetaan Taqiyahina Shia-lakikoulukunnassa ja tämä on määrätty tiukasti tämän jakeen valossa, koska Allah ei halua tehdä Hänen todellisten uskovaistensa lukumäärää pienemmäksi, jollei heidän elämänsä uhraamiselle ole mitään syytä tai tarvetta edesauttaa Hänen asiaansa ja tehtäväänsä. Heille on sallittua elää ja palvella Häntä salassa.

Imaami Jafar bin Muhammad al Sadiqin (as) (Sunni-perimätieteen mukaan) on raportoitu sanoneen, että "Jumala varoittaa teitä pelkäämään Häntä" vihjaa, että "Allah tietää kaiken, mitä on sydämessä, ja Hän haluaa nähdä ainoastaan Hänen rakkautensa sydämissä, siksi Hän varoittaa ihmisiä olemaan sallimatta minkään muun kuin Hänen rakkautensa ottavan valtaansa heidän sydämensä."

Sydän on annettu ihmiselle, jotta hän täyttäisi sen rakkaudella Jumalaan. Jos rakkaus jotain asiaa tai henkilöä kohtaan -paitsi rakkaus niitä kohtaan, jotka ovat Allahin määräämiä (Shura, 42:23) - on tarttunut sinne, se tuomittaisiin kavalluksena Ylösnousemuksen Päivänä.

Katso Aqa Mahdi Puya'n huomautus tämän Suuran jakeeseen 3:31.

Aqa Mahdi Puya sanoo:

Taqiyah-opin mukaan tiettyjen olosuhteiden alaisuudessa uskollinen voi ystävystyä vihollisensa kanssa pelastaakseen elämänsä ja omaisuutensa, muulloin ystävyys uskovan ja uskottoman välillä on kielletty, koska se saisi uskovan ajautumaan epäuskon suuntaan.

Taqiyah tarkoittaa uskonsa kätkemistä suojellakseen elämäänsä ja omaisuuttaan uskon edun nimissä, mikä on sallittu tässä jakeessa. Nifaq tarkoittaa sitä, että teeskentelee uskovansa jotain, jota ei oikeasti usko maailmallisten saavutusten toivossa (Nahl, 16:106), mikä on tuomittu Pyhässä Koraanissa uudestaan ja uudestaan.

Allahin mielihyvän tulisi olla päämääränä ja tavoitteena sille, että kätkee tai tekee tunnetuksi sen, mitä on sydämessään.


Lähde: http://www.al-islam.org/quran/

* Koraanin jakeen 3:28 suomennos Jaakko Hämeen-Anttilan Koraanin käännöksestä.


 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2