Ayat ul Tathir (33:33) >> Julkaistu 18 Nov 2007

Pyhän Profeetan (saw) Talonväen (Ahlul Baytin, as) merkityksellistä asemaa on jatkuvasti painotettu Pyhän Profeetan (saw) toimesta hänen elinaikanaan. On monia perimätietoja (Haditheja), jotka koskevat tätä.

Tunnetuin Hadith on se, joka tunnetaan nimellä "Thaqalayn" - "Kaksi painavaa asiaa". Pyhä Profeetta (saw) sanoi: "Minä jätän jälkeeni kaksi painavaa asiaa teille; Pyhän Koraanin ja Perhekuntani (Ahlul Bayt); jos pidätte tiukasti kiinni niistä, ette koskaan joudu harhaan, sillä ne eivät koskaan erkaannu, kunnes ne tulevat minulle yhdessä Ylösnousemuksen Päivänä."

Tämä Ahlul Baytin (as) merkityksellisyys on mainittu Pyhässä Koraanissa useita kertoja. Heidät on erityisesti mainittu Surah al-Ahzabin jakeessa 33, mikä tunnetaan nimellä "Ayat ut Tathir", kirjaimellisesti tarkoittaen "Puhdistamisen Jae".

Me luemme Hadith Al-Kisan (Viitan tapaus) melko säännöllisesti aina kun kokoonnumme Majlisia varten lukumäärältämme joko suurina tai pieninä. Tapauksen on kerrottu tapahtuneen Umme Salman (ra) talossa (Bibi Fatimahin (as) läsnäollessa).

Kertomus sanoo, että Pyhä Profeetta (saw) tuli tyttärensä taloon ja vaati viittaa ja sitten laskeutui lepäämään. Hänen lapsenlapsensa, Imaami Hasan (as) ja Imaami Husain (as) tulivat ja liittyivät hänen seuraan viitan alle. Sitten Imaami Ali (as) ja Bibi Fatimah (as) tulivat myös viitan alle.

Bibi Fatimah (as) kertoo, että kun he olivat kaikki kokoontuneet viitan alle, Enkeli Jibrail (as) tuli Pyhälle Profeetalle (saw) ja välitti hänelle jakeen, joka kuuluu:

Jumala vain tahtoo poistaa teistä kaiken saastan, te Profeetan perhekunta, ja puhdistaa teidät sisimpäänne asti. (Al-Ahzab, 33:33)

Tällä hetkellä, Umme Salma (ra), Pyhän Profeetan (saw) hyveellinen vaimo, kysyi saisiko hän liittyä heidän seuraansa viitan alle ja tulla mukaanlasketuksi Ahlul Baytiin. Pyhä Profeetta (saw) vastasi: "Sinä olet hyvä nainen, mutta on parempi, että pysyt siinä, missä olet."

Viittauksena Viitan tapaukseen, ryhmään, joka oli kokoontunut viitan alle, on viitattu nimellä "Panjatan Pak" tai "Pyhä Viiden Ryhmä".

Tämä kertomus siitä, missä jae oli ilmoitettu, on raportoitu sekä Shia- että Sunni-historiankirjoissa. Kaksi tärkeää Sunni-viitettä ovat Sahih Muslim bin Hajjaj ja Musnad Ahmed ibn Hanbal.

Hadith Al-Kisan lopussa on kerrottu, että Imaami Ali (as) kysyi Pyhältä Profeetalta (saw) viitan alle kokoontumisen merkityksellisyydestä. Pyhä Profeetta (saw) vastasi, että mikä tahansa ryhmä, joka mainitsee tapauksen kokoontumisissaan, enkelit etsivät anteeksiantoa heille kunnes he erkaantuvat. Pyhä Profeetta (saw) sanoi myös että jokainen jolla on pakottava tarve tai jolla on surua, hänen rukouksiinsa vastataan viitan tapauksen lukemisen siunauksilla.

Kun Puhdistamisen Jaetta tutkitaan, tutkija epäilemättä huomaa, että jae alkaa viittaamalla Pyhän Profeetan (saw) vaimoihin. Täten, jotkut väittelevät, että ihmiset, joihin tässä jakeessa viitataan Ahlul Baytina ovat vaimot eivätkä Pyhän Profeetan (saw) lapset. Tähän on olemassa hyvin yksinkertainen ja vakuuttava vastaus:

Vaimoihin viittaamiseen käytetty sanamuoto on feminiininen monikkomuoto. Täten sanoissa "Qarna fi Buyutikunna..." - Nun-kirjain lopussa painottaa feminiinistä monikkomuotoa yksinomaan Pyhän Profeetan (saw) vaimoille. Kuitenkin kun tullaan Ahlul Baytin osaan, jae muuttaa eri sanamuotoon - "Ankum... Yutahhirakum..." Tätä muotoa käytetään joko täysin miespuoliseen monikkoon tai miesten ja naisten sekamonikkoon. Täten jae muuttuu viittaamaan eri ihmisryhmään keskustelussa, joka on tarkoitettu toiselle ryhmälle. Jae viittaa Pyhän Profeetan (saw) vaimoihin, paitsi tässä pienessä jakeen osassa! Tässä viimeisessä osassa viittaus on osoitettu Pyhän Profeetan (saw) Talonväelle (Ahlul Baytille, as).


Lähde: Play & Learn


 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2