Koraanin jae 42:23 >> Julkaistu 18 Nov 2007

Tämä on se hyvä sanoma, minkä Jumala antaa palvelijoilleen, niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja. Sano: "En pyydä teiltä siitä muuta palkkaa kuin rakkautta sukulaisiani kohtaan." Sille, joka ansaitsee hyvää, annamme sitä runsain määrin; totisesti on Jumala anteeksiantava, kiitollinen. (Koraani 42:23)

Koraanin selitys: Ayatullah Agha Mirza Mahdi Pooya/Mir Ahmad Ali

Seurataksesi Allahin käskyä, jonka Hän on antanut tässä jakeessa, viittaa selityksiin jakeille 25:57, 34:47, 38:86 koskien "Pyhän Profeetan (saw) Ahl ul Baytin rakastamista". Viittaa myös 6:90 ja 10:72.

Tietääksesi, että Ali, Fatima, Hasan ja Husain ja hänen lapsensa ovat ainoat Pyhän Profeetan (saw) "lähisukulaiset" (Ahl ul Bayt) katso selitystä jakeille 3:61 ja 33:33.

Ibn Hajr Sawa-iq'issa, kappaleessa 11, sivulla 160 ja Ibn Sad Tabaqat'issa Umar bin Khattab'in nimissä ovat hyväksyneet, että Pyhän Profeetan (saw) lähisukulaiset ovat Ahl ul Bayt (as). Sama mielipide on löydettävissä Tafsir Kashaf'issa, Sahih Muslim'issa, Musnad ibn Hanbal'issa ja Tafsir Durr al Manthur'issa.

Jae käskee Muslimeja rakastamaan Ahl ul Baytia (as), jos he haluavat takaisinmaksaa Pyhälle Profeetalle (saw) hänen profeettuutensa raadannan, jotta he seuraisivat Ahl ul Baytia (as) sanoissa ja teoissa, koska Allah on puhdistanut heidät läpikotaisin, koska he ovat totuudellisia, koska he ovat Allahin sanan vartioita, koska yksin he tietävät ihmiskunnalle lähetetyn johdatuksen todellisen tulkinnan.

Suuri määrä Islamin historian luotettavimpien auktoriteettien raportoituja kuvauksia todistavat, että tämä jae ilmestyi Madinassa Imaami Hasanin (as) ja Imaami Hussainin (as) syntymän jälkeen. Vaikkeivat he olisi olleet syntyneitä ja tämä jae ilmestyi Makkassa, kukaan Muslimi ei voi kieltää, ettei Allahilla olisi absoluuttista valtaa viitata tulevaisuuden tapahtumiin ja henkilöihin, jotka eivät ole vielä syntyneet, koska Hän viittaa Tuomiopäivän yksityiskohtiin tai yhdistää taisteluiden lopputuloksen, jotka Pyhän Profeetta (saw) taisteli puolustuksena.

Heidän, jotka yrittävät johtaa pois Allahin käskystä rakastaa Pyhän Profeetan (saw) lähisukulaisia hatarin perustein, täytyy muistaa että jopa vähäisin pahantahtoisuus läpikotaisin puhdistettua Ahl ul Baytia (as) kohtaan on kielletty. Elämänsä alusta loppuun saakka jokainen Ahl ul Baytin (as) jäsen oli esittänyt ihanteellista islamilaista elämänmallia, joka ei ole samanveroinen minkään Pyhän Profeetan (saw) seuraajan kanssa, siksi rakkaus ja omistautuminen heille oli määrätty tarjoamaan korkein johdatuksen muoto ihmiskunnalle. Katso selitystä jakeelle 34:47. Ihmiselle ei voi vilpittömästi olla apua Pyhän Profeetan (saw) tarjoamasta johdatuksesta ellei hän rakasta ja seuraa Ahl ul Baytia (as). Rakkaus vihjaa vilpittömästä kiinnittäytymisestä, mikä täytyy osoittaa jokaisessa ajatuksessa ja teossa.

Imaami Jafar bin Muhammad as-Sadiq (as) sanoi:

"Hän, joka tottelee Allahin käskyä on meidän kannattajamme ja hän joka on tottelematon Hänen käskyilleen on meidän vihollisemme."

Pyhän Profeetan (saw) tästä maailmasta poistumisen jälkeen, hänen seuraajansa:

1. eväsivät hänen tyttäreltään, Bibi Fatimahilta (as) oikeutensa;

2. hänen talonsa sytytettiin tuleen, ovi kaatui hänen päälleen tappaen hänen syntymättömän lapsensa, Muhsinin, kohdussa minkä seurauksena hän lopulta kuoli;

3. Alia (as) raahattiin Madinahin kaduilla lyöden köysillä;

4. Hasan (as) myrkytettiin;

5. Hussain (as) sukulaistensa ja ystäviensä mukana tapettiin Karbalassa;

6. Jäljelläolevat Ahl ul Baytiin Imaamit (as) tapettiin yksitellen;

7. Ja heidän kannattajansa, jotka rakastivat ja seurasivat heitä kuten Allah oli käskenyt, vainottiin ja tapettiin.

On raportoitu, että Madinan ihmiset, jotka tunnetaan nimellä Ansar, jotka antoivat turvapaikan Makkan ihmisille, jotka tunnetaan nimellä Muhajirin, alkoivat ylpeillä roolillaan, jota he olivat esittäneet Pyhän Profeetan (saw) tehtävän esilletuomisessa. Ibn Abbas ja jotkin muut siirtolaiset olivat tyytymättömiä ja valittivat Pyhälle Profeetalle (saw). Pyhä Profeetta (saw) muistutti silloin Ansaria siitä, että oli hänen ansiotaan, että he pelastuivat kirotusta monijumalaisuuden saastasta ja hän oli se, joka näytti heille oikean pelastuksen tien. Ansar ymmärsi oman tyhmyytensä, vakuuttivat antavansa mitä tahansa heillä oli hänen käyttöönsä ja seurata jokaista heille annettua käskyä. Silloin tämä jae ilmoitettiin.

Aqa Mahdi Puya sanoo:

Qurba tarkoittaa läheisyyttä. Fil qurba tarkoittaa läheisyyden tähden.

Kaikkein luotettavimmat yksimieliset perimätiedot vakuuttavat, että läheisyys Pyhälle Profeetalle (saw) tarkoittaa niiden sukulaisten rakkautta, jotka ovat läheisimpiä hänelle erinomaisuudessa ja saavutuksissa. Joten silloin kun häntä pyydettiin osoittamaan sukulaisensa, hän lausui Alin, Fatiman, Hasanin ja Hussainin (as) ja hänen lastensa nimet. Ei ole yhtäkään Pyhän Profeetan (saw) perimätietoa, jossa qurba viittaisi Quraishin sukulaisiin, tai Pyhän Profeetan (saw) suhteeseen Quraishin tai uskovaisten sukulaisten kanssa, kuten anti-Ahlulbayt kommentaattorit ovat selittäneet. Jakeen rakenne todistaa, että Pyhää Profeettaa (saw) on käsketty vaatimaan hyvitystä - poikkeuksena ei kaikilta vaan - niiltä uskovaisilta, jotka on mainittu jakeessa 25:57 - "ken haluaa suunnata tiensä Herraa kohti, hän tehköön niin." Hyvitys on uskovaisten itsensä hyödyksi eikä millään tavalla hyödytä Pyhää Profeettaa (saw) henkilökohtaisessa elämässään.

Arham'in (verisukulaisten) sijaan sanaa qurba (läheisyys) on käytetty näyttämään, ettei pelkästään suhde vaan myös läheisyys luonteessa ja saavutuksissa on otettu huomioon tärkeänä ominaisuutena. Joten tämän jakeen perusteella, Ahl ul Baytin (as) rakastaminen (tawalla) on tullut pakolliseksi uskon toiminnoksi, perustavaa laatua oleva ehto jota ilman mikään Allahille omistautuminen ja hyvät teot eivät hyödytä.


Lähde: Tafsir

käännetty lyhentäen (Koraanin selitys: Ayatullah Agha Mirza Mahdi Pooya/Mir Ahmad Ali), http://www.al-islam.org/quran/


 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2