Mitä tarkoittaa Fiqh? >> Julkaistu 19 Nov 2007

Fiqhin määritelmä

Arabiankielellä sana "Fiqh" tarkoittaa "ymmärtämistä", ja lainoppinutta kutsutaan nimellä "Faqih", koska hän ymmärtää Pyhää Koraania ja puhdistettuja perimätietoja (Profeetan (saw) sanontoja ja toimintatapoja), joista molemmista hän johtaa islamilaisia käskyjä ja lakeja.

Nyt kun tiedämme Fiqhin lingvistisen merkityksen, sallikaamme meidän ymmärtää mitä "Fiqhin tieteet" tarkoittavat. Fiqhin tiede on tieteenala, joka tutkii erilaisia Islamin käskyjä ja lakeja, kuten käskyjä koskien perhettä, valtiota, työtä, kaupankäytiä, yrityksiä ja pankkeja samoin kuin käskyjä koskien Salat-rukousta, paastoa, Hajjia (pyhiinvaellusta) ja Zakatia tarkoituksena soveltaa ja suorittaa ne. Fiqhin tiede, tai oikeustiede, on tärkeää Islamille. Siksi Allahin Lähettiläs (saw) sanoi: "Kun Allah haluaa palvelijan olevan hyvä, Hän antaa tämän ymmärtää uskontoa."

Islamilaisten käskyjen peruslähteet

Olemme sanoneet, että tämä aihe (eli Fiqh) opettaa meille erilaisia Islamin määräyksiä ja lakeja. Tässä luennossa haluamme tietää peruslähteet, joista me johdamme Islamilaiset määräykset ja lait eli mistä me otamme Islamilaiset määräykset ja lait?

Vastataksemme tähän kysymykseen sanomme: On kaksi perustavaa laatua olevaa lähdettä erilaisille Islamin määräyksille ja laille - määräyksille ja laille, jotka säätelevät yksilön tekoja, yhteiskunnan ja valtion elämää, kuten Salatia, Sawmia, Hajjia, Zakatia, puhdistautumista, perhettä koskevia määräyksiä, maata, oikeuslaitosta, Jihadia, taloutta, varallisuutta, politiikkaa jne. Nämä kaksi lähdettä ovat:

1. Pyhä Koraani

2. Puhdistettu Profeetan (saw) Sunna (perimätieto)
Joten, me otamme nämä määräykset Pyhästä Koraanista ja puhdistetusta Profeetan (saw) Sunnasta.

Selitys:

1. Pyhä Koraani: Se on Muslimien perustuslaki, tiedon, lain, etiikan ja Islamilaisten käyttäytymistapojen lähde, joka säätelee ihmisten elämää ja näyttää heille tien onneen.

Muslimit ottavat uskontonsa määräykset ja elämänsä lait siitä. Pyhä Koraani sisältää satoja jakeita, jotka puhuvat erilaisista määräyksistä ja laeista, ja niitä pidetään peruslähteenä, joihin ammattilaiset oppineet perustavat Islamilaisen oikeustieteen opintonsa ottaen siitä monia lakeja ja määräyksiä. Myös muut määritelmät, jotka kattavat kaikki elämän lait ja järjestelmät, otetaan Pyhän Koraanin jakeista.

2. Puhdistettu Profeetan (saw) Sunna: Toinen Islamilaisen Sharian (lain) lähde, josta otamme Islamilaiset määräykset ja lait, ovat Profeetan (rauha ja Allahin siunaukset olkoon hänen ja hänen perheensä yllä) perimätieto.

Allah, Korkein sanoo: " Mitä tahansa Sananjulistaja teille antaa, se ottakaa vastaan, ja mitä tahansa hän teiltä kieltää, siitä pidättykää." (59:7)

Profeetan (saw) perimätiedot ovat kirjoituksia hänen sanomisistaan, teoistaan ja suostumuksistaan. Alla me selitämme nämä kolme jakoa:

a.) Sanonnat: Nämä ovat kokoelma suullisista sanomisista, puheista ja lausunnoista, jotka Profeetta (saw) on sanonut. Todelliset sanonnat, jotka ovat tavoittaneet meidät, ovat tuhansia lukumäärältään, kaikki jotka muodostavat lainopillisen perustan ja käskyt. Ne tarjoavat meille tarvittavat määräykset ja lait, kuten puhdistautumisen, palvonnan, yhteiskunnalliset käskyt ja säädökset, kuten määräykset, jotka koskevat omaisuutta, kaupankäyntiä, avioliittoa, avioeroa, perheasioita, maata, työtä, hallitusta jne.

b.) Teot: Nämä ovat Lähettilään (saw) suorittamia tekoja ja pidetään osana Sunnaa. Ne osoittavat meille uskonnolliset määräykset, joita meidän tulee noudattaa. Täten otamme hänen tekonsa esimerkkeinä, joista johdamme määräykset: "Jumalan Sananjulistaja on teille todella erinomainen esikuva, jokaiselle, joka luottaa Jumalaan, uskoo viimeiseen päivään ja alinomaa muistelee Jumalaa." (33:21)

c.) Suostumukset: Profeetta (saw) tarkkaili usein ihmisiä markkinapaikoilla, kokoontumisissa, yhteisrukouksissa jne, mutta hän ei sanonut mitään heitä vastaan. Hänen vaikenemistaan sellaisten tekojen suhteen pidetään suostumuksena ja täten osana Sunnaa. Jos nämä toimet olisivat olleet Islamin vastaisia, hän olisi vastustanut niitä.

Joten suostumus tarkoittaa Lähettilään (saw) hyväksymistä ja suostumusta tekoihin, joita hän todisti eikä vastustanut. Sillä jolleivat ne olisi olleet Sharia-lain mukaisia, hän ei olisi pysytellyt vaiti ja olisi kieltänyt ne.
Täten Profeetan (saw) perimätietoja ovat kaikki sanonnat, teot ja suostumukset, jotka ovat luotettavasti saavuttaneet meidät Allahin Lähettiläältä (saw).

Selitys:

Ahl ul-Baytin (as) tietä seuraavat oppineet pitävät kaikkea, mitä on tullut 12 Ahl ul-Baytin Imaamilta (as), olivatpa ne sanontoja, tekoja tai suostumuksia, Profeetan (saw) perimätiedon jatkuvuutena, ja Islamilaisten määräysten lähteenä (joidenkin Islamilaisten ryhmien lainoppineet pitävät kaikkia Profeetan (saw) seuralaisten (ra) toimia perimätietona). Tämä on mielipide, jota tukee Allahin sanat:

"Jumala vain tahtoo poistaa teistä kaiken saastan, te Profeetan perhekunta, ja puhdistaa teidät sisimpäänne asti." (33:33)

Viittauksella Hadithiin Allahin Lähettiläältä (saw), joka kehotti meitä viittaamaan Allahin Kirjaan ja hänen Ahl ul-Baytiin (as), ja nojautua niihin ohjeita varten. Kunnioitettu Profeetan (saw) seuralainen, Jabir ibn Abdillah Al-Ansari (ra) lainaa Profeetan (saw) sanoneen:

"Oi ihmiset! Olen jättänyt teille jotain, johon takertumalla ette joudu harhaan: Allahin Kirjan ja minun omaiseni, Ahl ul-Baytini (as)"

[Sahih At-Tirmidhi, vol. 2, Sahih Muslim, on The Merits of Imam Ali ibn Abi Talib (as)]


Lähde: http://follower.4t.com


 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2