SÄÄNNÖT LIITTYEN KUOLEVAAN HENKILÖÖN

Alkuperäisteos ja kirjoittaja:
Rules Related to a Dying Person by Ayatollah Tabatabai


SISÄLTÖ

1. Johdanto
2. Tehtävät juuri ennen kuolemaa
3. Tehtävät juuri kuoleman jälkeen
4. Ghuslin (iso rituaalinen pesu) suorittaminen
5. Hunootin (kamferin hierominen) tekeminen
6. Kafanin (käärinliinaan) kääriminen
7. Salaate Mayyit (Rukous kuolleelle)
8. Hautajaiset (Viimeiset jäähyväiset)
9. Hautausmaalla käyminen
10. Liite 1: Talqeen ("Muistuttaminen")
11. Liite 2: Salaate Wahshat (Rukous haudatun pelkoa varten)


Alkuun! 1. JOHDANTO

Yksi asia, jonka ihminen unohtaa huolimatta toistuvista muistutuksista, on kuolema. Allah (S) on sanonut Pyhässä Koraanissa:

"Jokainen sielu saa maistaa kuolemaa" (Imranin Suura, 3:185 )

Pitäisi yrittää pitää mielessä tosiasia, että elämä voi tulla loppuunsa koska tahansa, joskus varoittamatta. Olemme nähneet nuorien ja vanhojen kuolevan ennen meitä. Niinpä on tärkeää että olisimme hyvin valmistautuneet jättämään tämän maailman koska tahansa.

Jokainen yrittää varmistaa että matka tässä elämässä olisi miellyttävä, työskentelemällä kovasti tarjotakseen itselleen ja perheelleen niin paljon maallisia mukavuuksia kuin mahdollista. Yllättävää, että hyvin harvat ihmiset uhraavat ajatustakaan hankkiakseen tuonpuoleisen elämän mukavuuksia. Elämämme pituus tässä maailmassa on vain silmänräpäys verrattuna seuraavan elämän pituuteen ja vain hyvin ajattelemattomat henkilöt eivät väsymättä työskentele tehdäkseen valmisteluja tuolle elämälle. Esimerkki kuvaa tätä tosiseikkaa.

Mieti miksi käyt koulua tai hankit korkeampaa koulutusta. Menet saadaksesi tarpeeksi tietoa ja taitoja, jotta voisit hankkia elantosi. Mitä kovemmin työskentelet opinnoissasi, sitä paremmat ovat mahdollisuutesi. Vastaavasti olet tässä maailmassa suorittamassa tekoja, jotka tulevat määrittämään asemasi seuraavassa elämässä ja sinun täytyy työskennellä kovasti.

Teet kotitehtäväsi ja noudatat koulun sääntöjä, jotta koulussa oleskelusi olisi mukavaa, mutta päämääräsi on aina läpäistä loppukokeet. Vastaavasti hankit tietoa ja hyvinvointia tehdäksesi oleskelusi tässä maailmassa mukavaksi, mutta päämääräsi on saavuttaa Allahin tyytyväisyys ja palkkio.

Seuraavia sanoja on käytetty usein tekstissä - siksi niiden merkitykset on annettu alla:

1. Wajib: Pakollinen kaikille (Baligh eli islamin lakien mukaan täysivaltainen) henkilöille.

2. Wajibe Kifai: Pakollinen jokaiselle, joka on Baligh, mutta jos yksi henkilö tekee sen, sitten muut ovat vapautettu velvollisuudesta.

3. Ehtiyate Wajib: Pakollinen ennakkotoimi.

4. Haraam: Kielletty kaikilta muslimeilta

5. Mustahab: Suositeltavaa tehdä.

6. Makrooh: Ei-suositeltavaa tehdä (ei-toivottu, Allahin inhoama).

Alkuun! 2. TEHTÄVÄT JUURI ENNEN KUOLEMAA

Aikaa juuri ennen kuolema tunnetaan Ehtezaarina tai Sakaraatina.

a. Seuraava toimi on Wajib:

On Wajib laskea kuoleva henkilö selälleen kasvot ja jalkapohjat Qiblahin suuntaan, jos mahdollista.

b. Seuraavat toimet ovat Mustahab:

1. Kuolevan henkilön lähellä olevien ihmisten tulisi saada hänet lausumaan ja ymmärtämään seuraavat: Kalimae Shahadatayn (uskontunnustus) , Kalimae Faraj, 12 Imaamin nimet (A) ja muut uskonkappaleet. Tätä pitäisi tehdä viimeisen henkäykseen asti. Hadithin mukaan, se kenen viimeiset sanat ovat "La ilaha Illallah" pääsee Jannatiin eli Paratiisiin.

2. Lausua Suurat 36 (JS), 37 (Riviin järjestettyjen suura) , 33 (Ryhmien suura), Ayatul Kursi (Lehmän Suurasta 2:255, 256 ja 257), Suurasta 7:54 (Kumpujen suura) , Suura 3:284-286 (Imranin perheen) ja lukea kuolevan henkilön pään lähellä Pyhää Koraania niin paljon kuin mahdollista. Tämä auttaa sielua irtautumaan rauhallisesti.

3. Jos kuolevalla henkilöllä on vaikeaa, häntä tulisi pitää paikassa, jossa hän säännöllisesti rukoili. On parempi lausua myös Du'ae Adeela http://www.duas.org/adeelaa.htm näissä tapauksissa.

c. Seuraavat toimet ovat Makrooh:

1. Kuolevan henkilön jättäminen yksin.

2. Hänen käsiensä asettaminen kehon päälle tai minkään pitäminen hänen vatsallaan.

3. Niiden jotka ovat Haidh-tilassa (kuukautiset) tai Janabat-tilassa (tietynlainen rituaalinen epäpuhtaus) jääminen kuolevan lähelle.

4. Liiallinen puhuminen tai itkeminen.

Alkuun! 3. TEHTÄVÄT JUURI KUOLEMAN JÄLKEEN

a. Seuraavat toimet ovat Wajibe Kifai:

Hoitaa Ghusl (suuri rituaalinen pesu), Kafan (käärinliina), Salaatul Mayyit (rukous kuolleelle) ja hautajaiset. Jos ketään ei osallistu näihin velvollisuuksiin, kaikki ovat tehneet syntiä. Yleensä nimitetään ryhmä hoitamaan Ghusl ja Kafan.

b. Seuraava toimi on Ehtiyate Wajib:

Ennen yllämainittujen rituaalien alkamista luvan saaminen kuolleen Walilta (Huoltaja).

c. Seuraavat toimet ovat Mustahab:

1. Sulkea hänen huulensa, silmänsä ja suunsa, pitää hänen käsivartensa ja jalkansa suorassa ja peittää koko ruumis kankaalla..
2. Tarpeellinen valaistus jos on pimeää.
3. Ilmoittaa ja vaatia uskovaisia (Mu'mineen) ottamaan osaa hautajaisiin.

d. Seuraavat toimet ovat Makrooh:

1. Jättää kuollut ruumis yksin.
2. Niille jotka ovat Haidh-tilassa (kuukautiset) tai Janabat-tilassa (tietynlainen rituaalinen epäpuhtaus) mennä lähelle kuollutta ruumista.
3. Viivytellä hautajaisia edeltäviä rituaaleja.

Alkuun! 4. GHUSLIN (ISO RITUAALINEN PESU) SUORITTAMINEN

On Wajibe Kifai antaa jokaiselle kuolleen muslimin ruumiille Ghusl eli rituaalinen kylpy. Vain ennen neljää kuukautta kohdussa olemista ennen keskenmenneen lapsen kohdalla Ghusl ei ole tarpeellinen.

Ihmiset jotka tekevät Ghuslin eivät saa paljastaa mitään vikoja, joita he ovat huomanneet kuolleessa ruumiissa. Ja Allah kirjoittaa näiden ihmisten (pesijöiden) synnit niin kuin he olisivat syntyneet tuona samana päivänä.

Kolme Ghuslia pitää hoitaa ruumiille:

Ensimmäinen Ghusl on Aabe-Sidr (lootusjauhetta sekoitettuna veteen), toinen Aabe-Kaafur (kamferia sekoitettu veteen) ja kolmas Aabe-Khalis (puhdas vesi).

a. Seuraavat säännöt koskevat käytettävää vettä:

1. Lootusjauhetta ei saa olla niin paljon että ne vaihtaisivat veden värin, niin että vesilioksesta tulisi Aabe-Muzaf (epäpuhdas vesi); eikä niin vähän että sitä ei voi erottaa onko veteen sekoitettu kamferi vai lootusjauhetta.

2. Jos joku kuolee Ehram-tilassa (Pyhiinvaelluksella) kamferia ei saa käyttää toiseen Ghusliin. Tässä tapauksessa, sekä toinen että kolmas Ghusl tehdään puhtaalla vedellä.

3. Tapauksissa joissa kamferia tai lootusjauhetta ei ole saatavilla, tai ne ovat Ghasbi (hankittu tässä yhteydessä kielletyllä tavalla tai paikasta), kukin Ghusleista voidaan niiden sijaan suorittaa puhtaalla vedellä. Näissä tapauksissa on Ehtiyate Wajib että ruumiille tehdään (sopivalla Niyyatilla eli aikomuksella) "ylimääräinen" Ghusl - korvauksena Ghusleille, joissa lootusjauhetta ja kamferia oli tarkoitus käyttää.

4. Kun ei ole yhtään vettä saatavilla, jokaiselle Ghuslille hoidetaan suoritettavaksi Tayammum (rituaalinen "kuiva"pesu) ja neljäs Ghusl, kyvyttömyydestä antaa Ghusl vedellä.

b. Seuraavat säännöt koskevat Ghuslin tekevää henkilöä:

Henkilön joka tekee Ghuslin kuolleelle ruumiille tulee olla:

1. Shia Ithna'asheri -muslimi.
2. Baligh.
3. Täysjärkinen.
4. Tietoinen Ghuslin säännöistä.
5. Samaa sukupuolta kuin kuollut henkilö (Joitain poikkeuksia tähän sääntöön annetaan myöhemmin.)

c. Seuravat toimet ovat Mustahab:

1. Ainakin kahden henkilön tulisi olla tekemässä Ghuslia. Toisen tulisi valella kuollutta ruumista vedellä, kun toinen kääntää sitä.

2. Ruumiin jalkapohjien tulisi olla Qiblaan päin.

3. Ghuslia ei pitäisi tehdä taivasalla, vaan katetussa paikassa tai talossa.

4. Wudhu (rituaalinen "pieni" pesu) voidaan tehdä kuolleelle ruumiille ennen Ghusleja.

5. Ghuslia tekevien henkilöiden tulisi olla ruumiin oikealla puolella, ja ennen jokaista kolmesta Ghuslista, heidän tulisi pestä omat käsivartensa kyynärpäihin asti.

6. Jos kuolleelle pitää tehdä GhuslJanabat (tietynlaista rituaalista epäpuhtautta varten), se voidaan tehdä ennen kolmea Mayyit Ghuslia (edellä kuvaillut).

7. Kaikkien osallistuvien tulisi lausua Du'a (pyyntörukous) ja pyytää anteeksiantoa kuolleelle henkilölle Ghuslien aikana.

8. Kun Ghuslit ovat ohi, kuollut ruumis pitäisi kuivata.

d. Seuraavat säännöt kuuluvat Ghusleihin:

1. Henkilön joka tekee Ghuslin, pitää tehdä se puhtaana tarkoituksenaan miellyttää ja tyydyttää Allahia. On Haraam ottaa maksu siitä. Jos henkilö tekee tätä työtä tarkoituksenaan saavuttaa taloudellinen voitto työstään, sellainen Ghusl on Batil (mitätön). Kuitenkin, voidaan laskuttaa tarvikkeiden ja aineiden hankkimisesta Ghuslia tai Kafania varten.

2. Jos ruuminosa on Najis (rituaalisesti epäpuhdas), se pitäisi puhdistaa (Pak) ennen kuin tehdään Ghusl. Kuitenkin on parempi puhdistaa koko ruumis saippualla (lian ja öljyn yms. poistamiseksi) ennen Ghuslin tekemistä.

3. Jos ruumiin vaatteita ei voi riisua, ne pitää leikata pois Walin (huoltajan) luvalla. Kaikki sormukset, kellot yms. pitää poistaa ennen kuin Ghusl aloitetaan.

4. Ghusl tehdään ruumiille samalla tavalla kuin Ghusl Janabatia varten. Kolme Ghuslia pitäisi antaa peräkkäin.Kaikkien osallistujien pitää esittää seuraava Niyyat (aikomus), ennen kuin Ghuslin tekeminen aloitetaan (myös niiden jotka auttavat veden kanssa):

Niyyat: Teen Ghuslin tälle ruumiille (Ghuslin tekemiseen käytettävä vesilaatu):lla Wajib Qurbatan Ilallah*.

* Jumalan tyytyväisyyttä tavoitellen.

Pää ja kaula pestään, seuraavaksi ruumiin oikea puoli ja vasen puoli. On Ehtiyate Wajib seurata tätä menettelytapaa ruumiin pesussa.

5. On tarpeellista peittää ruumiin intiimit paikat koko ajan, vaikka pesijät olisivat samaa sukupuolta kuin kuollut henkilö.

6. On Wajibe Kifai tehdä Ghusl neljäkuiselle tai sen jälkeen keskenmenneelle vauvalle. Jos keskenmeno on tapahtunut alle nelikuukautisena, sitten ei ole tarvetta toimittaa Ghuslia. Lapsen ruumis tulisi kuitenkin kääriä kangaspalaan ja haudata.

7. Ei ole luvallista miehelle tehdä Ghuslia naiselle tai päinvastoin. Poikkeus tähän sääntöön tehdään vain aviomiehen ja -vaimon kohdalla, joiden on lupa tehdä Ghusl toisilleen. On Mustahab välttää tämän tilanteen sallimista.

8. Sekä miehet että naiset voivat tehdä Ghuslin alle kolmevuotiaan lapsen ruumiille, riippumatta hänen sukupuolestaan.

9. Aviottoman lapsen Ghusl on myös tarpeellinen.

10. Jos henkilö on kärsinyt lapsuudesta asti henkisestä sairaudesta ja on samassa tilassa tullut Balighiksi (Islamin mukaan täysivaltainen), häntä ei voi pitää Muslimina, mutta on silti tarpeellista tehdä Ghusl tällaiselle henkilölle kun hän kuolee. Ghusl, Kafan ja muut velvollisuudet eivät ole sallittuja ei-muslimeille tai heidän lapsilleen.

11. Jos ei ole saatavilla miespuolista tekemään mieshenkilön ruumiin Ghuslia, hänen naispuoliset sukulaisensa esim. äiti, siskot tai täti (isän tai äidin sisar) voi tehdä Ghuslin kankaan takaa. Vastaavasti jos kuollut henkilö on nainen, mies sukulaiset (Mahram) voivat tehdä Ghuslin, jos naista ei ole saatavilla.

12. Jos henkilö kuolee kun hänellä on kuukautiset (Haidh) tai hän on Janabat-tilassa, ei tarvita ylimääräistä Haidh tai Janabat Ghuslia. Kun yllämainitut kolme Wajib Ghuslia on toimitettu, muita Ghusleja ei tarvita.

13. Tapauksissa joissa vettä ei ole saatavilla, tai jostain muusta syystä on vaikeaa tehdä Ghusl (esim. ruumiin äärimmäisten vammojen takia) pitäisi tehdä kolme Tayammumia (rituaalinen "kuivapesu") kolmen Wajib Ghuslin sijaan. On Ehtiyate Wajib että tehdään yksi ylimääräinen Tayammum korvauksena kaikista kolmesta Ghuslista. Jos henkilö esittää yhden Tayammumin aikana Niyyat (aikomuksen), että hän on tekemässä Tayammumia ruumiille täyttääkseen mitä Shariassa (islamin laissa) vaaditaan, ei ole tarvetta tehdä neljättä Tayammumia.

14. Ruumiille Tayammumin tekevän henkilön pitää tehdä se omilla käsillään. On Ehtiyate Wajib että ruumiin käsiä käytetään tekemään kaikki Tayammumit uudelleen (toiseen kertaan) jos mahdollista.

15. Kun Ghuslit on tehty, kuollut ruumis on Pak (rituaalisesti puhdas). Kuitenkin, kaikkien osallistujien täytyy sen jälkeen tehdä itselleen Ghusle Masse-Mayyit (Ghusl kylmän ruumiin koskemisen jälkeen). Niiden, jotka koskevat ruumista kolmen Ghuslin jälkeen, ei tarvitse tehdä Ghusle Masse-Mayyita.

Alkuun! 5. HUNOOTIN (KAMFERIN HIEROMINEN) TEKEMINEN

a. Seuraava toimi on Wajib:

Ghuslin jälkeen kuolleelle henkilölle pitää tehdä Honoot. Sopiva Niyyat pitää tehdä. On parempi tehdä Hunoot ennen kuin ruumis on kääritty käärinliinaan, vaikka se voidaan tehdä myös samaan aikaan kun kääriminen tapahtuu tai sen jälkeen.

Hunoot tarkoittaa kamferin hieromista ruumiin seitsemään kohtaan, jotka osuvat maahan rukouksessa polvistumisen aikana (sajdah) eli otsa, kädet, polvet ja varpaat. Kamferin tulee olla tuoretta ja jauhemaista. Jos sen tuoksu on loppunut, sitä ei pidetä kelvollisena.

b. Seuraavat toimet ovat Ehtiyate Wajib:

1. Kamferi tulisi laittaa ensin otsalle, mutta muille paikoille ei ole vaadittu mitään järjestystä.

2. Mitään muuta hajustetta ei pitäisi käyttää kuolleeseen ruumiiseen kamferin kanssa tai ilman sitä.

c. Seuraavat toimet ovat Mustahab:

1. Hieroa hieman kamferia poismenneen henkilön nenän päälle ja rintakehään.

2. Sekoittaa pieni Turbah (Imam Husainin (A) haudan maata) kamferin kanssa, mutta ei niin paljon, että sekoitusta ei voi enää kutsua kamferiksi. Tällaista Turbah-sekoitusta ei pidä pidä laittaa epäkunnioittaviin paikkoihin.

d. Seuraavat säännöt koskevat Hunootia:

1. Jos kamferia ei ole riittävästi saatavilla muuta kuin Ghusliin, Hunoot ei ole tarpeellinen.

2. Kamferin laittaminen ei ole sallittua henkilölle, joka kuoli Hajjin tai Umran Ehram-tilassa (Pyhiinvaelluksella). Paisi jos kuolema tapahtui Sa'een (kävellään seitsemän kertaa Saffan ja Marfan välillä) päättämisen jälkeen.

3. Jos nainen kuolee Iddah-aikana (odotusaika aviomiehen kuoltua ja avioeron jälkeen), on silti tarpeellista tehdä hänelle Hunoot, vaikka hän ei saanut käyttää hajusteita Iddahin aikana.

Alkuun! 6. KAFANIN (KÄÄRINLIINAAN) KÄÄRIMINEN

Kafan (kääriminen) pitää tehdä kun Ghusl on ohi. Vähimmäisvaatimus (Wajib) Kafanille sisältää kolme kangaspalaa, kun yleensä ja suositeltavaa on käyttää seitsemää palaa miehen tapauksessa ja kahdeksaa naisten tapauksessa. On Mustahab käyttää valkoista puuvillakangasta. Kangasta ei tulisi olla leikattu metallityökalulla, jos mahdollista.

Eri osat on kuvattu täysin seuraavassa kappaleessa.

a. Seuraavat palat ovat Kafanin Wajib osia:

1. Lungi: Tämä on vaate, jonka täytyy peittää ruumis navasta polviin,. Vaikka on Mustahab että sen pitäisi peittää ruumis rinnasta jalkoihin. Keskimääräinen Lungin koko on 60" x 54" (150 cm x135 cm).

2. Perahan: Tämä on paita, jonka pitää olla tarpeeksi suuri peittämään ruumiin hartioista reiden puoliväliin. On Mustahab peittää myös jalkojen päällys. Keskimääräinen Perahanin koko on 36" x 110" (90 cm x 275 cm).

3. Chaadar: Tämä on kokonainen lakana, jonka pitää olla tarpeeksi suuri käärittäväksi ruumiin ympäri, niin että toinen reuna tulee toisen reunan päälle ja tarpeeksi pitkä niin että molemmat päät (pää- ja jalkapuolella) voidaan sitoa, kun ruumis on kääritty sen sisään. Keskimääräinen koko Chaadarille on 60" x 90" (150 cm x 225 cm).

b. Seuraavat palat ovat Kafanin Mustahab osia

i. Miehelle:

1. Rann Pech: Tämä on pieni kangaspala peittämään intiimit alueet ja sen pitää olla tarpeeksi pitkä kiedottavaksi kummallekin reiden päälle. Keskimääräinen koko on 16" x 108" (40 cm x 270 cm).

2. Amama: Tämä on kankaan pala joka sidotaan päähän kuten turbaani. Keskimääräinen koko on 6" x 108" (15 cm x 270 cm).

3. Kamarband: Tämä kankaanpala sidotaan kuten vyö pitämään Lungi paikallaan.

4. Toinen Chaadar: Tämä pala on samankokoinen kuin Wajib Chaadar, ja sitä käytetään suojaamaan muita alla olevia kankaita.

ii. Naiselle:

1. Rann Pech: Tämä on sama kuin miehellä.

2. Seena Band: Tätä kankaanpalaa käytetään peittämään rinnat. Keskimääräinen koko on 12" x 90" (30 cm x 225 cm).

3. Makna: Tämä pala peittää pään juuri niin kuin Salaatissa. Keskimääräinen koko on 25" x 55" (63 cm x 140 cm).

4. Kamarband: Tämä pala on sama kuin miehillä.

5. Toinen Chaadar: Tämä pala on sama kuin miehillä.

c. Jareeda (puunoksat):

Tämä Mustahab toimi on ollut vahvasti suositeltava. Jareeda on puusta leikattuja tuoreita oksia (ilman lehtiä).

Imaamimme (A) ovat korostaneet paljon Jareedan asettamista kuolleen ruumiin kummallekin puolin. Syyksi annetaan se, että niin kauan kuin oksat pysyvät vihreinä ne suojaavat ruumista puristumasta haudassa (Fishaar).

Taatelipalmun oksat ovat etusijalla. Jos sitä ei ole saatavilla voidaan käyttää granaattiomenan (Daraam) oksia, ja jos näitä ei ole saatavilla sitten mistä tahansa puusta.

Oksien tulisi olla käsivarren paksuisia ja niihin tulisi olla kaiverrettu vainajan nimi sekä hänen todistuksensa Kalimasta ja Imaameista (A) (uskontunnustus ja tunnustus Imaameista).

Oikean puoleisen oksan tulisi koskettaa kyynärpäätä kun vasemmanpuoleinen pitäisi pitää kyynärpään yläpuolella. Chaadar kääritään sitten ruumiin ympärille.

d. Seuraavat säännöt koskevat Kafania:

1. Kafanina käytetty kangas ei saa olla niin läpinäkyvä, että ruumiin voi nähdä.

2. Jos Kafan tulee epäpuhtaaksi (Najis), Se on pakko (Wajib) puhdistaa (Pak), vaikka ruumis olisi jo asetettu hautaan. Kafan voidaan puhdistaa (Pak) yhdellä seuraavista tavoista:

a. Pesemällä Najis kohta.
b. Leikkaamalla pois Najis kohta.
c. Vaihtamalla Kafan.

3. On suositeltavaa Mustahab omistaa Kafan koko elinajan, samoin kamferi ja lootusjauhe, jotka tarvitaan kuolleelle henkilölle. Pyhän Profeetan (saas) mukaan, sitä joka pitää Kafaninsa valmiina, ei lasketa niiden joukkoon, jotka eivät ottaneet huomioon kuolemaa.

4. Miehen tulee maksaa oma Kafaninsa. Miehen tulee kustantaa edesmenneen vaimonsa Kafan, vaikka tällä olisi omaa omaisuutta. Miehen tulee hoitaa myös sellaisen edesmenneen vaimon Kafan, joka oli eronnut kumottavalla avioerolla (Talaake-Raja'e) ja jonka Iddah-aika (odotusaika) ei ollut täyttynyt hänen kuollessaan.

Alkuun! 7. SALAATE MAYYIT (RUKOUS KUOLLEELLE)

Ghuslin ja Kafanin jälkeen on Wajib rukoilla Salaate Mayyit kuolleelle muslimille, joka on vanhempi kuin kuusi vuotta. Tätä nuoremmalle lapselle Salaatin rukoileminen on Mustahab.

On erittäin palkittavaa (Thawaab) liittyä tähän rukoukseen. Erään perimätiedon mukaan, Jannat eli Paratiisi tulee jäämään velkaa henkilölle, joka suorittaa tämän rukouksen, edellyttäen että hän ei ole teeskentelijä (Munafiq) tai vanhempiensa kieltämä (Aaq).

Salaate Mayyit:issa vartalon tai vaatteiden Taharat (puhtaus) ei ole tarpeellinen, myöskään Ghusl, Wudhu tai Tayammum ei ole Wajib. Salaate Mayyit pitää rukoilla Qiblahiin päin Jamaat (yhteisrukous) Niyyatilla. Ruumis pitäisi asettaa niin, että ruumiin pääpuoli on rukouksen suorittajien oikealla puolella, ja rukoilijoiden pitää seisoa lähellä ruumista.

Salaate Mayyitin rukoilutapa:

Mayyit-rukouksella on viisi Takbiria (Allahu Akber).

Ensimmäisen Takbirin jälkeen luetaan Kalimae Shahadatain (uskontunnustus).

Toisen Takbirin jälkeen luetaan Salawat (tervehdykset Profeetalle (saas) ja perheelle (ra)).

Kolmannen Takbirin jälkeen suoritaan rukoukset kaikille uskovaisille ja muslimeille.

Neljäs Takbir, rukoukset suoritetaan erityisesti poismenneelle henkilölle.

Viides Takbir merkitsee rukouksen loppua.

Lyhyin tapa suorittaa tämä rukous on seuraava:

1. Niyyat: Rukoilen Salaate Mayyitin tälle ruumiille Wajib Kurbatan Ilallah*.
* Jumalan tyytyväisyyttä tavoitellen

2. ALLAHU AKBER
ASH-HADU AL-LAA ILAHA ILLALLAHU (WAH DA HUU LA SHARIKA LAH)
WA ANNA MUHAMMADUR-RASOOLULLAH;

3. ALLAHU AKBER
ALLAHUMMA SWALLI 'ALA MUHAMMADIN WA AALI MUHAMMAD;

4. ALLAHU AKBER
ALLAHUMMAGHFIR LIL MU'MINEENA WAL MU'MINAAT;

5. ALLAHU AKBER
ALLAHUMMAGHFIR LI HAAZAL MAYYIT;

(Jos poismennyt on nainen, sano:)
ALLAHUMMAGHFIR LI HAAZIHIL MAYYIT;

6. ALLAHU AKBER

7. Rukouksen päättämisen jälkeen lausu:
RABBANA AATINA FID-DUNYA HASANATANW WA FIL- AKHIRATI HASANATANW WAQINA AZABAN-NAAR.

Takbirit täytyy sanoa peräkkäin ilman välejä, jotka voisivat sekoittaa rukousmuodon (Tarteeb). Salaate Mayyit kokoontumisessa kaikkien tulee lausua ääneen koko rukous (toisin kuin muissa Jamaat Salaateissa eli yhteisrukouksissa). Ei ole oikein sanoa vain "ALLAHU AKBER" ja olla hiljaa Takbirien väli. Tällainen rukous on mitätön (Batil).

Seuraavat teot ovat Mustahab:

1. Jos mahdollista, rukous tulisi suorittaa Wudhu, Ghusl tai Tayammum tehtynä niin kuin edellytetään.

2. Kuolleen miehen tapauksessa, henkilön joka rukoilee yksin (Furada) tai imaamina, tulee seistä ruumiin keskiosan edessä, jos poismennyt on nainen, rukoilevan henkilön tulisi seistä hänen rintansa edessä.

3. Rukoilevan henkilön tulee olla paljain jaloin.

4. Kun lausutaan Takbir, pitäisi nostaa kädet.

5. Rukous pitää sanoa yhteisesti.

6. Rukousta johtavan henkilön (Imam-e-Jamaat) pitää sanoa kaikki Takbirit ja Duat (pyyntörukoukset) ääneen, ja muiden pitäisi sanoa ne hiljaisella äänellä.

7. Ennen rukousta pitää sanoa ääneen kolme kertaa "AS-SALAH".

Alkuun! 8. HAUTAJAISET (VIIMEISET JÄÄHYVÄISET)

Ennen kuin ruumiin kasvot peitetään lopullisesti Kafaniin ja Kafan sidotaan, lähimmät sukulaiset kutsutaan tekemään viimeinen silmäys kasvoihin. Tällöin on tärkeää pitää mielessä, että vain MAHRAM (ne ihmiset jotka eivät saaneet avioitua tuon henkilön kanssa Islamilaisen Sharian mukaan) pitäisi tulla eteenpäin nähdäkseen kasvot.

HAUTAUS

On Wajibe Kifai haudata muslimin kuollut ruumis. Hautaamisen eri vaiheet kuvataan seuraavassa:

a. Kuolleen ruumiin kantaminen (Janaza):

On Mustahab että neljä ihmistä asettaa neljä Janazan kulmaa olkapäilleen kantaessaan sitä kohti hautausmaata. On myös Mustahab alkaa Janazan nostaminen siltä puolelta, jossa ruumiin oikea olkapää lepää, ja jatkaa siitä vastapäivään. Kantajien ei pitäisi kulkea Janazan yli tai ali.

b. Seuraavat teot ovat Wajib:

Ruumis pitää haudata sellaisella tavalla, että mitään hajua ei leviä ja että mikään peto ei voi ottaa sitä ulos haudasta.

Ruumis pitää asettaa hautaan niin, että sen oikea puoli koskee maata ja että koko ruumiin etupuoli on Qiblahia kohti. Paikoissa, joissa on pakko käyttää arkkua, pätee sama sääntö.

Muslimia ei saa haudata ei-muslimien hautausmaalle tai päinvastoin.

c. Seuraavat teot ovat Mustahab:

Haudan syvyyden pitää olla sama kuin keskikokoisen henkilön pituus.

Juuri ennen hautaamista ruumis pitää asettaa maahan muutaman jalan päähän haudasta. Janaza pitää sitten nostaa ja asetaa maahan taas. Tämä toistetaan kolme kertaa, tuomalla se joka kerta lähemmäs hautaa, ennen sen lopullista sijoittamista hautaan.

Miehillä, pää pitäisi laittaa hautaan siitä päästä, missä jalat tulevat lopulta lepäämään. Lopuksi se lasketaan alas edelläkuvattuun asentoon.

Naisilla ruumis pitää laittaa hautaan haudan reunalta käsin ja sitten ruumista pitäisi laskea sivuttain niin että koko ruumis laskeutuu hautaan samalla. Lopuksi se lasketaan alas edellä kuvattuun asentoon. Kun ruumista lasketaan hautaan, se pitäisi suojata kankaalla.

Kun ruumis on haudassa, käärinliinan solmut pitäisi avata ja oikea poski pitäisi asettaa maata vasten. Pää pitäisi asettaa maasta kootulle "tyynylle".

Talqeen pitää lukea (katso liite 1).

Poikkeuksena poismenneen sukulaiset muiden paikalla olijoiden pitäisi kaataa puhdasta vettä hautaan kämmenillä ja sanoa:

INNA LILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI'OON.
(Jumalalle me kuulumme ja Hänen luokseen me palaamme.)

Hautaamisen jälkeen haudan päällys pitäisi muotoilla suorakulmaiseksi ja sitä pitäisi nostaa 4" (10 cm) maanpinnasta ja laittaa sille jokin merkki, jotta se olisi tunnistettavissa On vältettävää (Makruh) nostaa sitä enemmän.

Vähän vettä pitäisi kaataa haudalle.

Läsnäolijoiden pitää työntää sormensa haudan pintaan, niin että siihen jää sormenjäljet (Tanzeel) ja lukea Suura 97 (Voiman suura) seitsemän kertaa ja pyytää Allahia antamaan anteeksi poismenneelle ja sanoa:

ALLA HUMMA JAAFIL ARDHA AN JAMBAYHI WAS'ID ILAIKA ROOHAHU WA LAKKI HII MINKA RIDHWANAN WA ASKIN QABRAHUU MIR RAH MATIKA MA TUGHNEEHI BIHA MIN SIWAAK.

"Herra, tee maasta avara kummaltakin laidalta ja nosta hänen sielunsa Luoksesi. Kohtaa hänet armeliaisena. Täytä hänen hautansa armolla tehden hänelle turhaksi muiden paitsi Sinun armosi.".

Kun ihmiset ovat lähteneet haudalta, yhden vainajan sukulaisista (Waaris) tai jonkun joka on poismenneen huoltajan valtuuttama, pitää lukea Talqeen (katso liite 1) uudelleen haudalla.

Ihmisten tulisi lohduttaa vainajan sukulaisia eikä pahentaa heidän suruaan turhalla puheella tai vitsailemalla. On myös suositeltavaa että kolme päivää kuoleman jälkeen, vainajan perheelle (talon ihmisille) tarjotaan ruokaa. On vältettävää syödä heidän läsnä ollessaan tai heidän lähellään.

On Wajib kuolleen henkilön vaimolle huomioida Iddah (suruaika). Tänä aikana hänen ei tulisi koristella itseään tai käyttää värikkäitä vaatteita.

Alkuun! 9. HAUTAUSMAALLA KÄYMINEN

Elossa olevien ei pitäisi unohtaa kuolleita sukulaisiaan, vaan pitää maksaa almut (Sadaqah) ja tehdä hyviä tekoja heidän puolestaan ja heidän sielujensa (Rooh) Thawaabia (Jumalan Anteeksiantoa) varten. Lapset, joiden vanhemmat ovat kieltäneet heidät, voivat anoa vanhempiensa hyväksyntää tällä keinoin.

Kuolleiden sielut ovat tyytyväisiä kun haudoilla käydään.

On Mustahab (suositeltavaa) miehille käydä haudoilla perjantaisin ja lukea Avauksen Suura eli Suura 1 (Fatiha) (1) maanantaisin ja lauantaisin 'Asrin (iltapäivärukouksen) aikaan sekä torstaisin ja perjantaisin.

Saavuttaessa hautausmaalle on suositeltavaa lausua seuraava Du'a:

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIM.

ASSALAMU 'ALA AHLI LAA ILAHA ILLALLAHU MIN AHLI LAA ILAHA ILLALLAH.

YAA AHLI LAA ILAHA ILLALLAHU KAYFA WAJADTUM QAWLA LAA ILAHA ILLALLAH MIN LAA ILAHA ILLALLAH?

YAA LAA ILAHA ILLALLAHU, BIHAQQI LAA ILAHA ILLALLAHU, IGHFIR LIMAN QAALA LAA ILAHA ILLALLAH.

WAHSHURNA FI ZUMRATI MAN QAALA LAA ILAHA ILLALLAH, MUHAMMADUR RASOOLULLAH, ALIYYUN WALIYULLAH, WASIYYU RASOOLULLAH.

Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen.

Tervehdykset teille, Oi ne jotka uskovat että "Laa Ilaha Illallah" (eli Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah) heiltä jotka uskovat että "Laa Ilaha Illallah".

Oi te jotka uskotte, että "Laa Ilaha Illallah", millaisena löydätte "Laa Ilaha Illallah" lupauksen sanoa "Laa Ilaha Illallah" (eli Allahilta)?

Oi sinä jonka lisäksi ei ole muuta palvomisen arvoista, "Laa Ilaha Illallah", anna anteeksi hänelle joka sanoi: "Laa Ilaha Illallah".

Liitä myös meidät niiden joukkoon, jotka sanoivat "Laa Ilaha Illallah, Muhammadur Rasoolullah, Aliyyun Waliyullah, Wasiyyu Rasoolullah."

Alkuun! 10. LIITE 1: TALQEEN ("MUISTUTTAMINEN")

Seuraava Talqeen (kuolleelle on kirjasta "Zaatul Ma'aad" kirj. Allama Majlisi (A.R.). Pienet erot naispuolisen vainajan kohdalla ovat suluissa.

TALQEENIN TRANSLITEROINTI.

Isma' Ifham, Isma' Ifham, Isma' Ifham (Isma'ee Ifhami, Isma'ee Ifhami, Isma'ee Ifhami)
Yaa ___________ Ibni (Binti) __________.

Hal Anta (Anti) 'Alal Ahdillazee Faraktana (Faraktina) 'Alayhi Min Shahadati 'An Laa Ilaha Illallahu Wahdahu Laa Sharika Lah.

Wa 'Anna Muhammadan Sallallahu 'Alayhi Wa Aalihi 'Abduhu Wa Rasooluhu Sayyidun Nabiyyena Wa Khatamul Mursaleen.

Wa 'Anna 'Aliyyin Ameerul Mu'mineena Wa Sayyidul Wasiyyeena Wa Imamun Iftarazallahu Ta'atahu 'Alal 'Alameen.

Wa 'Annal Hasana, Wal Husaina, Wa 'Aliyyabnal Husain, Wa Muhammad Abna 'Aliyyin, Wa Ja'far Abna Muhammadin, Wa Moosa Abna Ja'farin, Wa 'Aliy Abna Moosa, Wa Muhammad Abna 'Aliyyin, Wa 'Aliy Abna Muhammadin, Wal Hasan Abna 'Aliyyin, Wal Qaaimal Muntazaral Mahdiyyu Salawwatullahi Alayhim, A-Immatul Mu'mineena Wa Hujajullahi 'Alal Khalqi Ajmaeen Wa A-Immatuka (A-Immatuki) A-Immatu Hudan Abraar.

Yaa ____________ Ibni (Binti) _____________, Iza Attakal (Attakil) Malakaanil Muqarrabaanir Rasoolaini Min Indillahi Tabaaraka Wa Ta'ala Wa Sa-alaka (Sa-Alaki) 'An Rabbika (Rabbiki) Wa 'An Nabiyyika (Nabiyyiki) Wa 'An Deenika (Deeniki) Wa 'An Kitaabika (Kitaabiki) Wa 'An Qiblatika (Qiblatiki) Wa 'An A-Immatika (A-Immatiki), Falaa Takhaf (Takhafi) Walaa Tahzan (Tahzani) Wa Qul (Quli) Fi Jawaabihima: Allahu Jalla Jalaalahu Rabbi, Wa Muhammadun Sallallahu 'Alayhi Wa Aalihi Nabiyyi, Wal Islaamu Deeni, Wal Qur'aanu Kitaabi, Wal Ka'abatu Qiblati, Wa Ammerul Mu'mineena Aliyyubnu Abi Taalibin Imaami, Wal Hasanubnu 'Aliyyinal Mujtaba Imaami, Wal Husainubnu 'Aliyyinish Shaheedu Bi Karbala Imaami, Wa Aliyyun Zainul 'Abideen Imaami, Wa Muhammadun Baqiru 'Ilmin Nabiyyena Imaami, Wa Ja'farus Saadiqu Imaami, Wa Moosal Kaazimu Imaami, Wa 'Aliyyunir Rizaa Imaami, Wa Muhammadunil Jawaadu Imaami, Wa 'Aliyyunil Haadiyu Imaami, Wal Hasanul Askariyyu Imaami, Wal Hujjatul Muntazaru Imaami.

Haa ulaai Salawaatullahi 'Alayhim Ajma'een A-Immati Wa Saadati Wa Qaadati Wa Shufa 'Aai.

Bihim Atawalla Wa Min A'daaihim Attabarrau Fid Dunya Wal Aakhira.

Thumma, I'lam (I'lami), Yaa ___________ Ibni (Binti) __________, 'Annallalaahu Tabaaraka Wa Ta'ala Ni'mar Rabbu, Wa 'Anna Muhammadan Sallallahu 'Alayhi Wa Aalihi Ni'mar Rasoolu, Wa 'Anna Ammeral Mu'mineena 'Aliyyibna Abi Talibin Wa Awlaadahul A-Immata Ahada 'Ashara Ni'mal A-Immatu, Wa 'Anna Ma Jaa-a Bihi Muhammadan Sallallahu 'Alayhi Wa Aalihi Haqqun. Wa 'Annal Mawta Haqqun, Wa Su-aala Munkarin Wa Nakeerin Fil Qabri Haqqun, Wal Ba-asa Haqqun, Wan Nushoora Haqqun, Was Siraata Haqqun, Wal Meezana Haqqun, Wa Tata-Irul Kutubi Haqqun, Wal Jannata Haqqun, Wan Naara Haqqun, Wa Annas Saa-ata Aatiyatun Laa Rayba Feeha Wa 'Annallaha Yab'asu Man Fil Quboor.

Afahimta (Afahimti) Yaa ___________ Ibni (Binti) __________, Sabbatakallahu (Sabbatakillahu) Bil Qawlis Saabiti Wa Hadaakallahu (Hadaakillahu) Ila Siraatin Mustaqeem.

'Arrafallahu Baynaka (Baynaki) Wa Bayna Awliyaaika (Awliyaaiki) Fi Mustaqarrim Mir Rahamatih.

Allahumma Jafil Ardha An Jambayhi (Jambayha), Wa As-id Bi Ruhihi (Ruhiha) Ilayka Wa Laqqihi (Laqqiha) Minka Burhanan.

Allahumma Afwaka Afwak.

TALQEENIN KÄÄNNÖS.

Kuuntele ja ymmärrä, kuuntele ja ymmärrä, kuuntele ja ymmärrä, Oi ___________ :n poika (tytär) ___________.

Oletko samassa liitossa kun olit kun erosit meistä?

Tuo liitto on sen tosiasian todistaminen, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, Joka on Yksi Ainut ja kenellä ei ole kumppaneita.

Ja sen tosiasian todistaminen, että kiistatta Muhammad oli Hänen Lähettiläänsä, olkoon Allahin Rauha hänen kanssaan ja hänen perheensä kanssa, ja Allahin Profeetta ja orja ja profeettojen johtaja ja viimeinen heistä.

Ja että 'Ali on Muslimien Päällikkö ja kaikkien menestyjien johtaja ja sellainen Imaami, jolle koko maailman on pakko olla kuuliainen.

Ja nämä - Hasan ja Husain ja 'Ali Husainin poika, ja Muhammad 'Alin poika, ja Ja'far Muhammadin poika, ja Moosa Ja'farin poika, ja 'Ali Moosan poika, ja Muhammad 'Alin poika, ja 'Ali Muhammadin poika, ja Hasan 'Alin poika, ja Muhammad Hasanin , odotettu poika, - olkoon Allahin Rauha kaikkien heidän kanssaan - ovat uskovaisten Imaamit ja koko maailman käskijät, ja kaikki nämä Imaamit ovat hurskaiden ihmisten ohjaajia.

Oi ___________:n poika (tytär) ___________, kun Allah lähettää kaksi suosikki enkeliä lähestymään sinua ja tiedustelemaan sinulta Jumalastasi, Profeetastasi, uskonnostasi, kirjastasi,Qiblahistasi ja Imaameistasi, älä pelkää tai murehdi tai huolehdi, vaan sano vastaukseksi:

"Allah, Mahtaja ja Arvokas, on Herrani, Muhammad, Allahin rauha hänelle ja häenn perheelleen, on Profeettani, Islam on uskontoni ja Koraani on kirjani, Ka'aba on Qiblahini, Ameerul Mu'mineen 'Ali ibne Abi Talib on Imaamini, Hasane Mujtaba on Imaamini, Husain, Kerbalan marttyyri, on Imaamini, 'Ali Zaynul 'Abideen on Imaamini, Muhammad Baqir on Imaamini, Ja'far Saadiq on Imaamini, Moosae Kaazim on Imaamini, 'Ali Riza on Imaamini, Muhammad Jawaad on Imaamini, 'Ali Haadi on Imaamini, Hasan Askari on Imaamini ja Hujjatul Muntazar on Imaamini.Kaikki nämä suuret ihmiset, olkoon Allahin rauha heidän kanssaan ovat Imaameitani, johtajiani, päällikköjäni ja minun puolestapuhujiani ja säilytän ystävyyteni heidän kanssaan ja vihaan heidän vihollisiaan tässä maailmassa niin kuin tulevassa maailmassa. "

Oi ___________ :n poika (tytär) ___________, tiedä että Allah, Ylistetty, on kiistatta paras Elättäjä, ja Muhammad, olkoon Allahin rauha hänen ja hänen perheensä kanssa, on kiistatta profeetoista paras ja että Ammeerul Mu'mineen 'Ali ibne Abi Talib ja yksitoista Imaamia, jotka ovat hänen perillisiään ovat parhaat Imaamit ja johtajat.

Minkä tahansa viestin Muhammad, olkoon Allahin rauha hänen ja hänen perheensä kanssa, on tuonut, on totta. Kuolema on tosi, Munkar ja Nakeer kuulustelu haudassa kuoleman jälkeen on tosi, henkiin herääminen kuoleman jälkeen on tosi, vaaka [Meezan] on tosi, Tie [Siraat] on tosi, tekojen mittaaminen on tosi ja kiistatta on tuleva Tuomiopäivä.

Allah tulee kiistatta herättämään henkiin ne, jotka ovat haudoissa.

Oi ___________:n poika (tytär) ___________, pitäköön Allah sinut lujana näissä uskonkappaleissa ja ohjatkoon Hän sinua oikealle tiellä ja esitelköön Allah sinut ystävilleen HÄnen Armonsa läheisyydessä.

Oi Allah, tee maa laajaksi hänelle molemmilta laidoilta ja nosta hänen sielunsa kohti Sinua ja osoita Ohjauksesi hänelle. Oi Allah, anna meille anteeksi.

Alkuun! 11. Liite 2: SALAATE WAHSHAT (RUKOUS HAUDATUN PELKOA VARTEN)

Pyhä Profeetta (S) on sanonut että:

"Kuollut henkilö ei kärsi suuria vaikeuksia haudassa muulloin kuin ensimmäisenä yönä."

Hän on siksi neuvonut meitä, että meidän tulisi antaa Sadaqah (almu) kuolleen henkilön nimeen saadaksemme Allahin armon. Lisäksi voimme myös rukoilla kahden Raka'atin Salaate Wahshat -rukouksen aikomuksella miellyttää Allahia ja etsiäksemme anteeksiantoa vainajalle.

Wahshat tarkoittaa yksinäisyyttä ja rauhattomuutta. Tämä rukous voidaan sanoa koska tahansa hautajaisyön ensimmäisen osan aikana, mutta on parempi lausua se yön alussa Isha Salaatin (yörukouksen) jälkeen.

Rukouksen kulku on seuraava:

Ensimmäisessä raka'atissa, Suura 1:n (Al-Hamdin eli Fatihe Avauksen Suura) jälkeen Ayatul Kursi (eli Lehmän Suura 2:255, 256 ja 257) pitää lukea.

Toisessa raka'atissa, Suura Al-Hamdin jälkeen, Suura 97 (Voiman Suura, Qadr) (Inna-Anzalnah) pitää lukea kymmenen kertaa.

Rukouksen loppumisen jälkeen pitää sanoa Salawaat (tervehdykset) ja sen jälkeen Dua Allahille lähettääksemme rukouksen palkkion vainajan haudalle.


Lähde: Play & Learn
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2