TAQLID (OPPINEEN SEURAAMINEN)

Mitä tarkoittaa Fiqh? .

Mitä on taqlid?
* Taqlidin merkitys ja sen vaihtoehdot
* Oppineen tunnistaminen ja hänen seuraamisensa tärkeys
* Oppineen ja hänen seuraajansa suhde
* Oppineen tuomion (fatwan) hankkimistavat

KETKÄ OVAT MENNEEN JA TÄMÄN PÄIVÄN OPPINEITA?

Ayatullah Seestani

Ayatullah Khamenei

Ayatullah Fadlullah

Late Ayatullah Khomeini

Late Ayatullah Khoei

JOITAKIN ISLAMIN SÄÄNTÖJÄ...

Asioiden luokittelu
* sallittu (halal)
* suositeltava (mustahab)
* vältettävä (makruuh)
* kielletty (haram)
* pakollinen (fard)

HALAL, HARAM- JA MAKRUUH KÄYTTÄYTYMINEN

Lista teoista, jotka ovat kiellettyjä (haram) Islamissa

Lista teoista, jotka ovat epäeettistä (makruuh) käytöstä Islamissa

Lista teoista, jotka ovat hyvää moraalista (mustahab tai fard) käytöstä Islamissa

KUOLEMA, HAUTAJAISET

Säännöt liittyen kuolevaan henkilöön
Alkuperäisteos ja kirjoittaja:
Rules Related to a Dying Person by Ayatollah Tabatabai
* Tehtävät juuri ennen kuolemaa
* Tehtävät juuri kuoleman jälkeen
* Ghuslin (iso rituaalinen pesu) suorittaminen
* Hunootin (kamferin hierominen) suorittaminen
* Kafanin (käärinliinaan) kääriminen
* Salaate Mayyit (Rukous kuolleelle)
* Hautajaiset (Viimeiset jäähyväiset)
* Hautausmaalla käynti

AVIOLIITTO

Avioliitto-opas

HIJAB

Hijab - islamilainen pukeutuminen

PUHTAUS JA PUHDISTAUTUMINEN

Wudun suorittaminen (ks. Rukousoppaasta)

Tayammumin suorittaminen (ks. Rukousoppaasta)

Ghusl'in suorittaminen (ks. Rukousoppaasta)

ISLAMILAINEN YHTEISKUNTA

Englanninkielinen kirja-linkki:

The Islamic System of Government by Imam Muhammad Shirazi (PDF)

 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2