Mitä on Islam ja keitä ovat Muslimit? >> Julkaistu 19 Nov 2007

Islam tarkoittaa kirjaimellisesti Antautumista, Alistumista, eli itsensä täydellistä antamista toiselle. Islam tarkoittaa myös rauhaa.

Uskontona Islam merkitsee ehdotonta ja täydellistä alistumista maailmojen Herran Kaikkivaltiudelle ja Absoluuttiselle, Täysivaltaiselle auktoriteetille. Toisinsanoen kokonaisvaltaista yksilön tahdon alistumista Herran Universaaliin tahtoon. Joka tekee tämän, on Muslimi. Itseasiassa kun ihminen tekee näin, tämän yksilöllinen tahto lakkaa toimimasta ja tulee alisteiseksi Herran Universaalille tahdolle. Liittyen tähän alistumisen tilaan, Pyhä Koraani julistaa:

"Sano: Minun rukoukseni ja hartauteni, minun elämäni ja kuolemani kuuluvat Jumalalle, koko maailman Herralle." (6:162)

"Oikea uskonto Jumalan edessä on ISLAM (alistuminen Jumalan tahtoon). Ne, jotka ovat saaneet Pyhän kirjan, eivät kiistelleet aikaisemmin kuin vasta sen jälkeen, kun heidän osakseen oli tullut tieto (totuudesta)..." (3:18)

"Toisin käy sen, joka uskossa alistuu Jumalan tahtoon tehden hyvää; hän saa palkan Herraltansa: ei mikään pelko valtaa heitä, eikä heidän tarvitse murehtia." (2:112)

"Kenellä on parempi uskonto kuin sillä, joka kaikkinensa alistuu Jumalan tahtoon, tekee hyvää ja seuraa vanhurskaan Aabrahamin oppia? Itse Jumala otti Aabrahamin ystäväkseen." (4:125)

Mitä ihmiseltä vaaditaan, tai mikä on Jumalalle hyväksyttyä, ei ole mitään Islamia vähempää:

"Tänä päivänä Minä olen saattanut täydelliseksi teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioni ylenpalttisesti tulla teidän osaksenne, olen armossani antanut Islaamin teidän uskonnoksenne." (5:3)

Seuraava jae antaa viimeisen sanan uskonnon vaihtoehdosta ihmiskunnalle:

"Mutta jos joku pitää uskontonaan jotakin muuta kuin Islamia, niin Jumala ei sitä koskaan hyväksy, ja kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon." (3:84)


Lähde: Hadith.net


 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2