Mitä tarkoittaa Tawaatur? >> Julkaistu 18 Nov 2007

Tawaaturin merkitys

Kuten tiedämme, perimätieto tai Pyhä Profeetan (saw) ahadith, joka on tallennettu Muslimi-perimätieteilijöiden kirjoihin, alkavat kertojaketjulla, jonka arvovallalla perimätieteilijät raportoivat Profeetan (saw) teot ja lausunnot. Hadithien asiantuntijat Muslimien keskuudessa ovat kehittäneet tietyn kriteerin arvioida eri kertojaketjujen luotettavuuden ja arvioida perimätiedon sisällön autenttisuuden. He ovat kehittäneet terminologian termein, jotka merkitsevät hadithin eri luokitteluja riippuen kertojien luonteesta, vahvuudesta tai heikkoudesta ja muista tekijöistä, kuten mutawaatir, ahad, sahih, hasan, qawi, da'if, jne.

Tawaaturilla tarkoitetaan tietyn raportin lähteiden moninaisuutta, mikä johtaa kuulijan varmuuteen siitä, että raportti on todellakin tosi. Henkilön tieto kaukaisten maiden ja kaupunkien sekä sellaisten historiallisten hahmojen, kuten Cyrus tai Napoleon, olemassaolosta voidaan sanoa perustuvan raporttien tawaaturiin, joita hän kuulee heistä. Samoin on nykyisten tapahtumien tiedon kohdalla, joita hän ei ole itse todistanut.

Mutawaatir hadith on sellainen, joka on raportoitu niin usean eri kertojaketjun ja kertojan kautta jokaisena sukupolvena, että normaalisti ei voida olla yksimielisiä perimätiedon väärentämisestä ilman tosiasiaa, että sen väärentäminen tulisi tiedetyksi. Vaikka jotkut lainoppineet ovat määritelleet erityisen vähimmäismäärän kertojien lukumäärästä, kuten viisi, seitsemän, kymmenen tai jopa sata, pitää yleisesti paikkansa, ettei tiettyä lukumäärää voida määritellä ja lukumäärä, joka muodostaisi varmuuden riippuu kuulijan kokemuksesta.

Islamilaiset lainoppineet ovat asettaneet tietyt ehdot perimätiedolle, jotta se olisi mutawaatir. AlGhazali Al-Mustasfa min 'ilm al'usulissa [Viite 1] mainitsee seuraavat ehdot:

1.) Kertojien tulisi raportoida tiedon ('ilm) perusteella eikä luulojen (zann).

2.) Heidän tietonsa tulisi olla saavutettu aistien kautta.

3.) Kertojien lukumäärän tulisi olla riittävä tuottamaan varmuuden.

4.) Että kaikkien raportin kertojaketjujen linkkien tulisi täyttää kaksi ensimmäistä ehtoa ja jokaisessa välitysketjun vaiheessa niiden lukumäärän tulee täyttää kolmas ehto.

[Viite 1] Al­Ghazali, al­Mustasfa min `ilm al­'usul, Dar Sadir, al­Matba`at al­'Amiriyyah, Bulaq, Egypt, 1322 H.

AlShaykh alHasan ibn Zayn alDin, Ma'alim al'usulin Shia kirjoittaja, mainitsee samankaltaiset ehdot raportille ollakseen mutawaatir. Kuten voidaan nähdä, 'adalahin (oikeudenmukaisuus) laillista ehtoa ei vaadita kertojilta eikä heidän vaadita olevan thiqah (luotettava) kun tawaaturin ehdot täyttyvät. Sen sijaan alGhazali mainitsee peittelemättä, että sellaisissa tapauksissa tieto saavutetaan vaikka kertojat olisivat fasiq (väärintekijä). Ma'alimin kirjoittaja mainitsee kaksi ehtoa mutawaatir raporttia varten tuottamaan tiedon kuulijalle:

1.) Kuulijalla ei tulisi olla aiempaa tietoa aiheesta, koska ei ole mahdollista tietää tietää jotain, jonka hän jo tietää.

2.) Kuulijaa ei saisi estää epäilyksen eikä imitaation (taqlid) uskossaan, koska silloin raportti epäonnistuisi tekemään vaikutusta häneen.


Lähde: Artikkelin alkuperäinen lähde Ahlul Bayt Digital Islamic Library, käännetty yhteistyössä heidän kanssaan.


 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2