Islamilaisen Valtion suhteet maailman Muslimeihin >> Julkaistu 16 Nov 2007

ISLAMILAISEN VALTION SUHTEET MAAILMAN MUSLIMEIHIN

Lähdekirja: Foreign Policy of an Islamic State by Ibrahim Amini

Islam pitää kaikkia Muslimeja yhtenä ummana, yhteisönä jonka perusta on usko ja yhteiset tavoitteet, ja kaikkien sen yksittäisten osien keskuudessa on syvempi ykseys, mikä ei salli uskonnon, rodun, kielen ja kansallisuuden erojen häiritsevän ja pirstovan sitä. Koraani julistaa:

Tämä on teidän kansakuntanne, yksi kansakunta, ja Minä olen teidän Herranne. Palvokaa Minua. (21:92)

Tämän jakeen mukaan, Muslimit tunnistetaan yhtenä ummana, minkä osina he liikkuvat kohti yhteistä tavoitetta, ponnistelevat ymmärtämään yhteiset tavoitteensa, palvovat yhtä ja ainoaa Jumalaa.

Monissa perimätiedoissa Muslimeja on kuvattu yhtenä ruumiina, ja Muslimi umman eri osia pidetään yhden ruumiin eliminä. Muutamia perimätietoja on lainattu tässä todistamaan asian ydin.

Abu Said kertoo Profeetalta (S), että hän sanoi: "Uskovaisen suhde toisiin uskovaisiin on kuin rakennuksen eri osien, joista jokainen tukee toista." [15]

Profeetta (S) sanoi: "Uskovainen, suhteessa toisiin uskovaisiin, on kuin pää on suhteessa ruumiiseen. Uskovainen tuntee toisten uskovaisten kivun aivan kuin pää tuntee ruumiin kivun." [16]

Profeetta (S) sanoi: "Hän, joka nousee ylös aamulla ja hänen mielensä ei ole uppoutunut Muslimien asioihin, ei ole yksi heistä." [17]

Imam Ja'far al-Sadiq (A) sanoi: "Muslimit liittyvät toisiinsa kuten ruumiinosat; jos osa ruumiista on kivussa, muut osat eivät voi säilyä ilman vaikutusta." [18]

Al-Imam al-Sadiq (A) sanoi: "Uskovaiset liittyvät toisiinsa kuten veljet, jotka ovat syntyneet samoista vanhemmista; jos kuka tahansa heistä on loukkaantunut, muut pidetään hereillä koko yön hänen vuoksensa." [19]

Al-Imam al-Sadiq (A) sanoi lisäksi: "Muslimi on toisten Muslimien veli; hän ei ole koskaan epäreilu heille, ei koskaan petä heitä, eikä ole koskaan petollinen heille. Hän ponnistelee aina auttaakseen heitä ja kohtelee heitä myötätuntoisesti ja veljellisesti; ja auttaa niitä muslimien keskuudessa, jotka ovat varattomia, ja tottelee Jumalan käskyä olla armollinen toisilleen. Hän muistaa myötätunnolla ja surulla veljeään, joka on mennyt pois samalla tavalla kuin Profeetan (S) Auttajat (al-Ansar) auttoivat veljiään." [20]

Kaikki nämä perimätiedot johtavat meidät loppupäätelmään, että kaikki Muslimit ovat veljiä ja ovat kuin yksi ruumis, ja siksi eivät koskaan voi olla välinpitämättömiä toisiaan kohtaan. Heidän keskuudessaan tulisi vallita yhteistyön, veljeyden, hyvän tahdon, rakkauden ja myötätunnon henki, suunnan ja tarkoituksen ykseys, ja heidän tulisi aina olla yhdistyneitä Umman puolustukseksi. Tästä me voimme päätellä, että Islamilaisen Valtion vastuu ei ole rajoitettu ainoastaan sen rajaviivoihin, vaan se on myös vastuussa ja sitoutunut kaikkiin Muslimi Umman yksilöihin. Sen tulisi yrittää ymmärtää, niin pitkälle kuin mahdollista, seuraavat päämäärät:

(1) Aitojen Islamin opetusten levittäminen kaikkien maailman Muslimien keskuuteen keinoina kirjojen, sanomalehtien ja päivittäislehtien levitys, saarnaajien lähetys, kulttuurivaihto-ohjelmien järjesteleminen, opettajien valtuuttaminen, uskonnollisten instituutioiden kuten moskeijoiden ja madrasah-koulujen perustaminen, tehokkaiden uskonnollisten opasohjelmien kirjoittaminen ja tekemällä ne saataville kaikille uskovaisille, ja käyttämällä kaikkia sananlevityksen välineitä.

(2) Täysi tuki kaikille Islamilaisille liikkeille ja kamppailut maailman Muslimien vapautta varten.

(3) Taloudellinen avustus kaikille evätyille, alistetuille ja varattomille maailman ihmisille.

(4) Kaikkien epäoikeudenmukaisuuden ja tyrannian uhrien puolustaminen.

(5) Ponnistella edesauttaakseen Muslimien yhtenäisyyden asiaa.

(6) Muslimien itsenäisyyden puolustaminen missä tahansa ja milloin tahansa heidän vapautensa on vaarantunut vihollisten hyökkäyksen toimesta.

Islamilaisen hallituksen täytyy täyttää nämä suuret velvollisuudet sen resurssien ja voiman mukaan asiaankuuluvalla sen omien etujen harkinnalla kunnioittaen muita maita ja kansakuntia ja niiden vaihtelevia ehtoja ja olosuhteita. On Islamilaisen Valtion velvollisuus etsiä ja tutkia kaikki olemassaolevat mahdollisuudet ja ehdot läpikotaisin, jotta se pystyy siten kehittämään ulkopolitiikkaansa.


Alaviitteet:

[15] Ibn Hajar, Ahmad ibn Muhammad al-Haythami, Majma` al-zawa'id, osa VIII, s. 87

[16] Majma 'al-zawa'id, osa VIII, s. 87

[17] AI-Kafi, osa II, s. 164

[18] Ibid., osa II, s. 166

[19] Ibid., osa II, s. 165

[20] Ibid., osa II, s. 174

Lähdekirja: Foreign Policy of an Islamic State by Ibrahim Amini

IBID./IBIDEM = Lyhenne Ibid. tulee latinankielisestä sanasta Ibidem, joka tarkoittaa "samassa paikassa". Sillä viitataan samaan lähdekirjaan, artikkeliin, kappaleeseen tms., joka on juuri edellä mainittu. Oppineet käyttävät sitä usein artikkeliensa alaviitteissä nopeuttamaan työskentelyään, kun samaa lähdeviitettä ei haluta kirjoittaa kokonaan uudestaan. 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2