Muslimin Luonteenpiirteet >> Julkaistu 16 Nov 2007

Muslimin luonteenpiirteet: Parhain moraali

On raportoitu Profeetalta (saw), että hän sanoi:

"Minut lähetettiin täydentämään parhain moraali."

Allah, Kaikkivaltias, on antanut ihmiselle älyn ja tehnyt hänestä olennon, joka ajattelee ja erottaa toisistaan hyvän ja pahan. Hän näyttää hänelle, mikä on parhainta ja mikä on pahinta, ja mikä on teoista kaikkein haluttavinta ja mikä on kaikkein inhotuinta. Ihminen todella tietää, että epäoikeudenmukaisuus, valehtelu ja toisten kiduttaminen ovat vihattuja kun taas oikeudenmukaisuus, totuudellisuus ja hyväntahtoisuus ovat hyviä. Hänen kykynsä ajatella tekee hänet erilaiseksi eläimistä; rakastaa hyvää, ylistettävää ja moraalista käyttäytymistä ja inhota huonoa ja epämoraalista käytöstä.

Ihmisen moraalintunto kuuluu keskeisiin luonteenpiirteisiin, jotka erottavat hänet muista olennoista. Eläimet eivät tunne moraalia eikä periaatteita eivätkä ole vastuullisia samalla tavalla kuin ihminen, joka kykenee erottamaan mikä on hyvää ja oikeamielistä ja mikä on pahaa ja pahuutta.

Siksi ihminen, jonka luonteenpiirteisiin kuuluu huono moraali kuten valehtelu, huijaaminen, olla epäoikeudenmukainen, juonitteleva ja tekopyhä, on pahempi kuin eläin ja hänen olemassaolonsa ihmisyhteisössä on vaaraksi kaikille ihmisille.

Islam opettaa meitä ihmisinä seuraamaan periaatteiden elämää, jonka piirteisiin kuuluu parhaimmat moraaliset hyveet, ja välttää laitonta käyttäytymistä.

Pyhä Profeetta (saw) selittää sanontansa kautta: "Minut lähetettiin täydentämään parhain moraali.", että Islamin perustavan laatuisten tavoitteiden joukossa on kouluttaa ihmistä kaikkein hyveellisimmillä periaatteilla ja ohjata hänet selvästi pois paheista ja moraalittomasta käytöksestä.

Ihminen, jolla on huonot luonteenpiirteet, ei aiheuta vahinkoa ainoastaan yhteisölle vaan myös itselleen. Hän, joka kertoo valheita, tekee epäoikeudenmukaisia tekoja, panettelee, vihaa, juonittelee ja pettää toisia, menettää varmasti muiden luottamuksen ja kunnioituksen.

Pahansisuinen ihminen altistaa itsensä myös Allahin vihalle samoin kuin ihmisten inholle. Hän aiheuttaa korruption leviämistä sosiaalisessa elämässä ja tulee rappeuttavaksi vaikutteeksi ja tuhoajaksi ihmisten keskuuteen. Siksi Pyhä Profeetta (saw) varoittaa meitä sellaisia pahansisuisia ihmisiä vastaan saarnansa kautta: "Joka on pahansisuinen, aiheuttaa vahinkoa itselleen", jossa hän myös ohjaa Muslimeja olemaan hyväkäytöksisiä ja hyvellisiä polkuna kohti ihmisen täydellistymistä.

Imam Ja'far al-Sadiq (as) viittaa Allahin Lähettilään (saw) sanoneen:

"Todellakin kaikkein täydellisin uskovaisten keskuudessa on parhain moraaliltaan." [1]

Loistava Lähettiläs (saw) kertoi meille lisäksi, että parhaimpien tekojen joukossa Ylösnousemuksen Päivänä ovat hyvät tavat. Hän sanoi: "Mitään parempaa ei laiteta ihmisen vaa'alle Ylösnousemuksen päivänä kuin hyvät tavat." [2]

Muslimeille on pakollista parantaa tapojaan ja kohdella ihmisiä hyväntahtoisesti ja välttää heitä, joiden luonteenpiirteisiin kuuluu huono käyttäytyminen. Profeetta Muhammad (saw) itse, johtuen totuudellisuudestaan, rehellisyydestään ja hänen reilusta kohtelustaan ihmisten kanssa, anteeksiantaen pahantekijöille, ollen antelias, rohkea, oikeudenmukainen ja hyväntekijä kaikille, on esimerkillinen ja ensiluokkainen käyttäytymisen malli seurata kaikille Muslimeille.

Pyhä Koraani kuvailee osuvasti ja tarkasti, ja ylistää sellaisia ihmisiä sanomalla:

"Ja sinulla on ylhäinen luonne." (Pyhä Koraani 68:4)Alaviite:

[1] Kulaini, Usul al-Kafi, osa 2, s. 99.

[2] Ibid.

Lähde-kirja: The Characteristics of a Muslim
Alkuperäisen kirjan julkaisija: Al Balagh Foundation


 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2