Synti ja sen vaikutukset (haditheja aiheesta...) >> Julkaistu 16 Nov 2007

Pyhä Profeetta (saw) sanoi: "Älkää katsoko synnin kestoa vaan nähkää, Ketä vastaan olette tehneet syntiä."

Bihar-ul-Anwar, osa 77, s. 79 & Mustadrak AI-Wasa'il, osa 11, s. 330

Imaami Amir ul Muminiin Ali (as) sanoi: "Jos joku haluaa tietää asemansa Allahin kanssa, hän voi arvioida tilanteensa suhteessa synteihinsä Allahia vastaan, sellainen on hänen arvonsa Allahille, Siunatulle ja Ylistetylle."

Bihar-ul-Anwar, osa 70, s. 18

Imaami Sadiq (as) osoitti puheensa ryhmälle ihmisiä ja tiedusteli, miksi he ärsyttivät Allahin Lähettilästä (saw). Joku kysyi Imaamilta (as), miten he tekivät sellaista ja hän (as) sanoi: "Ettekö tiedä, että teidän tekonne raportoidaan hänelle (saw)? Kun hän (saw) näkee synnin Allahia vastaan heidän keskuudessaan, hän ärsyyntyy. Siksi älkää satuttako Allahin Lähettilästä (saw) vaan miellyttäkää häntä."

Usul-I-Kafi, osa 1, s. 219

Imaami Amir ul Muminiin Ali (as) sanoi: "Anteeksiannon puuttuminen on puutteista pahin ja kostoon kiiruhtaminen kuuluu kaikkein suurimpiin synteihin."

Ghurar-ul-Hikam, s. 235

Asbaq-ibn-Nubatah on välittänyt ensimmäiseltä Imaamilta, Amir ul Muminiin Alilta (as), joka kertoi Profeetan (saw) sanoneen: "Kun Allah, Kaikkivaltias ja Loistelias lähettää vihansa kansakunnan ylle eikä rankaise heitä sillä, silloin heidän hintansa kohoavat (kallistuvat), heidän elinikänsä lyhenevät, heidän kauppiaansa eivät saavuta voittoja, heidän hedelmänsä eivät ole riittäviä, heidän virtansa eivät tule ääriään myöten täyteen, heidän sateensa pidätetään heiltä, ja ilkeämieliset heidän keskuudessaan hallitsevat heitä."

Khisal by Saduq, osa 2, s.360

Huomautus: Tämän perimätiedon yhteenveto on se, että jollei tuhoava rangaistus tuhoa kansakuntaa, heille langetetaan seitsemän vaivaa, koska he tekevät syntiä.

Imaami Baqir (as), viides Imaami, sanoi että hän löysi Amir ul Muminiin Alin (as) kirjasta, että hän sanoi Pyhän Profeetan (saw) sanoneen: "Kun aviorikos ilmenee (runsaasti yhteisössä) äkilliset kuolemat lisääntyvät; ja kun tapahtuu petos, Allah antaa heidän ansaita kalleutta ja menetystä. Kun ihmiset lakkaavat antamasta almuveroja, maa ei anna siunauksiaan kasveista (sato), hedelmistä, kaivoksista ja kaikesta sellaisesta. Kun he toimivat epäoikeudenmukaisesti (jumalallisten) käskyjen suhteen, he ovat auttaneet epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa. Kun he julistavat lupauksiaan, Herra asettaa heidän vihollisensa ehdottomiksi herroiksi heidän ylleen. Kun he rikkovat sukulaisuussiteensä, omaisuuden hallussapito laitetaan ilkeämielisten käsiin. Ja kun he eivät osallistu oikeaan kehoittamiseen ja väärän kieltämiseen, ja myöskään eivät seuraa minun Ahlulbaytini valittuja, Allah asettaa ilkeämieliset heidän keskuudessaan heidän yläpuolelleen ja tässä tilanteessa heidän hyväntekijänsä lausuvat rukouksia, mutta niihin ei vastata."

Safinat-uI-Bihar, osa 2, s. 630

Imaami Amir ul Muminiin Ali (as) sanoi: "Kyyneleet eivät kuivu paitsi kun sydämet ovat kovia, ja sydämet eivät kovetu paitsi syntien runsauden vuoksi."

Bihar-ul-Anwar, osa 70, s. 55

Allah, Ylistetty, sanoi Profeetta Daavidille (as): "Oi Daavid! Anna hyvät uutiset syntisille Minun absoluuttisesta Armostani, joka ympäröi kaiken (olevaisuuden maailmassa), jotteivat he tulisi toivottomiksi Minun Armoni suhteen; ja varoita hyväntekijöitä Minun vihani vallasta, jotteivat he tulisi ylpeiksi tottelevaisuudestaan, koska ylpeys aiheuttaa ylimielisyyttä, joka itsessään on kaikista synneistä suurimpia."

Al-Ithna 'Ashariyyah, s. 59Lähde: A Bundle of Flowers from the Garden of Traditions of the Prophet & Ahlul-Bayt (a.s.) (Sin and Its Effects), Compiled by Ayatullah Sayyid Kamal Faghih Imani

 
 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2