Muslimin luonteenpiirteet: Totuudellinen usko

Imam Ja'far bin Muhammad al-Sadiq (as) [3] raportoi esi-isiensä kertoneen, että Allahin Lähettiläs (saw) on sanonut: "Joka lausuu vilpittömästi, ettei ole mitään muuta jumalaa paitsi Allah, astuu Paratiisiin, ja hänen vilpittömyytensä tulisi kieltää häneltä, minkä Allah on kieltänyt." [4]

On yleisesti hyväksyttyä, että kaikella on perustuksensa ja Islamin perustuskivi on vahvistaa Kaikkivaltiaan Allahin Ykseys. Kuka tahansa sanoo totuudellisesti, "Ei ole muuta jumalaa paitsi Allah", todellakin oikaisee Islamin perustuksen sydämessään kuten rakentaja kaivaa perustuksen rakennukselle.

Kuka tahansa uskoo Allahin Ykseyteen, ja että yksin Allah on Luoja ja Elättäjä, jonka käsissä on kuolema ja elämä, että Hän on Pystyvä kaikkeen ja yksin Häntä tulisi palvoa, on totuudellinen uskovainen, joka on vilpittömästi sitoutunut Islamiin.

Kuka tahansa uskoo, ettei ole muuta jumalaa paitsi Allah, Joka on Kaikkivoipainen kaiken yllä ja Joka rankaisee ihmistä tämän vääristä teoista ja sanoista, ei ole tottelematon Hänelle, vaan välttää kiellettyä (haram), koska hän uskoo, että Allah on Kaikkitietävä siitä, mitä teemme ja tulee tuomitsemaan meidät Ylösnousemuksen päivänä teoistamme.

Tämä totuudellinen usko pidättää ihmistä tekemästä kiellettyjä tekoja: hän ei tee vääryyttä eikä petä ketään, eikä hän varasta tai juo alkoholia; hän ei ole velvollisuudentunnoton vanhempiaan kohtaan eikä vahingoita toisia.

Allahin Lähettiläs (saw) opettaa meitä, että Islam on tunnustus sydämestä, joka puhutaan kielellä, että todellinen Muslimi on hän, joka käyttää Islamilaisia toimintatapoja järjestellessään henkilökohtaista ja sosiaalista elämäänsä samoin kuin julkista elämäänsä. Joten todellisella Muslimilla on totuudellinen usko, joka ansaitsee Paratiisin ja Allahin mielihyvän.

Mutta kuka tahansa lausuu "Ei ole muuta jumalaa paitsi Allah" ainoastaan kielellään samalla kun hänen sydämensä ei tunnusta sitä, eikä pidättäydy siitä, minkä Allah on kieltänyt, ei ole todellinen uskollinen. Jos hän olisi totuudellinen, hän ei tekisi kiellettyjä tekoja eikä olisi tottelematon Allahille; siksi lopulta hänen loppunsa tulee olemaan helvetissä.

Yhteenvetona

1. Islam on usko sydämessä ja tehdä oikeamielisiä tekoja tässä elämässä.

2. Todellinen usko Allahiin on uskoa, joka johtaa ihmisen pidättymiseen siitä, mitä Hän on kieltänyt.

3. Todellinen usko on perusta uudistaa yhteiskuntaa ja levittää hyvyyttä ja elämän hyveitä.

4. Seuraus heille, jotka uskovat Allahin Ykseyteen ja tottelevat Häntä, on Paratiisi ja autuas ikuinen elämä.

Sano: Ei ole muuta jumalaa paitsi Allah, ja sinä tulet menestymään.

[3] Imam Ja'far al-Sadiq (as) on poika Muhammad al-Baqirin (as), joka on poika Ali al-Sajjadin (as), joka on poika al-Hussain al-Sibtin (as), joka on poika Fatiman (as) - Allahin Lähettilään (saw) tyttären - ja Imam Alin (as). Hän syntyi Madinassa vuonna 83 Hijran jälkeen. Hän kertoi Profeetallisia perimätietoja esi-isiensä kautta Allahin Lähettiläältä (saw). Imam Ja'far al-Sadiq (as) oli hän, jolta kaikki oppineet ja Imaamit ottivat hänen jälkeensä Profeetallisia perimätietoja, Koraanin selityksen ja Islamin lait koskien mikä on laillista ja mikä on laitonta.

[4] Hur al-Amili, Wasa'il al-Shi'ah, osa 6, kappale Jihad al-Nafs, nro. 20440.

Lähde-kirja: The Characteristics of a Muslim
Alkuperäisen kirjan julkaisija: Al Balagh Foundation

 
Copyright © 2008, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | |
Firefox 2