° Etusivu

° Artikkeleita koskien avioliittoa ja perhe-elämää

° Kirjasto

° Hijab

 

LAPSI JA USKONNOLLINEN KASVATUS

Ihmisiä vetää vaistomaisesti puoleensa Jumala ja uskonto. Lähde tähän vaistoon on ihmisen luonto.

Allah sanoo Pyhässä Kirjassa: "Pysy siis uskossasi hanifina sen luonnon mukaan, jonka Jumala on luonut ihmisille. Jumalan luomistyötä ei voi muuttaa. Tämä on suora uskonto, mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä." (Koraani 30:30) (Jaakko Hämeen-Anttilan käännös)

Jokainen lapsi luonnoltaan on Jumalan palvelija, mutta ulkoisen ympäristön vaikutus saattaa tuoda muutoksen tähän, kuten Islamin Profeetta sanoi: "Jokainen lapsi on syntynyt Islamilaisen luonteen kanssa, mutta myöhemmin hänen vanhempansa saattavat tehdä hänestä juutalaisen, kristityn tai zarahustralaisen." (Bihar al-anwar, osa 3, s. 281) [Lue lisää...]

 
ISLAMILAINEN AVIOLIITTO-KÄSIKIRJA NUORILLE MUSLIMEILLE

Imam Ja'far as-Sadiq (a.s.) sanoi: Kun henkilö aikoo kosia avioliittotarkoituksessa, hänen tulisi rukoilla kaksi Rak'ata (osaa) rukousta, ylistää Allahia ja sanoa seuraavat sanat:

Translitterointi: Bismillah hir Rah'maanir Rah'eem. Allaahumma inni oreedo an atazawwaja faqaddirli minannisaa-e- a-'affahunna farjawn wa ah'faz'ahunna li fi nafseha wa maali wa aw sa-a'-hunna li rizqan wa a'-z'amahunna li barakatan fi nafseha wa maali anna atroko faqaddirli minha waladan t'ayyaban taj-a'lahu khalafan s'aaleh'an fi h'ayaati wa ba'da mauti.

Käännös: Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen. Oi Allah! Aion avioitua. Siksi osoita minulle puhtaimmista naisista se, joka vartioisi tähteni itseään ja omaisuuttani. Joka on kaikkein lupaavin elatuksen ja runsauden kasvuun. Sitten hänen kohdustaan suo puhdas poika joka olisi suloinen muisto minusta elämässäni ja kuolemani jälkeen. [Lue lisää...]

 
Jumalan Armeliaan Armahtajan Nimeen.

Kaikkivaltias Allah (swt) sanoo:

"Päästäkää avioliittoon keskuudessanne olevat naimattomat naiset, ja samoin naittakaa kunnolliset orjanne sekä orjattarenne. Jos he ovat köyhiä, niin Jumala on armostaan antava heille toimeentulon, sillä Jumala on Runsaskätinen, Tietävä." (Pyhä Koraani 24:32)

"Älkää naiko monijumalaisia naisia, elleivät he käänny uskoon. Uskovainen orjatar on totisesti parempi kuin monijumalainen vapaa nainen, vaikkapa tämä miellyttäisi teitä enemmän. Älkääkä antako tyttäriänne vaimoiksi monijumalaisille, ennenkuin he kääntyvät uskoon. Uskovainen orja on totisesti parempi kuin vapaa monijumalainen, vaikkapa jälkimmäinen miellyttäisi teitä enemmän. Nämä johdattavat teidät Tuleen, mutta Jumala kutsuu Paratiisiin ja armahdukseen ja selittää tunnusmerkkinsä ihmisille, jotta he pitäisivät ne mielessään." (Pyhä Koraani 2:221)

"Ihmiset, Me olemme totisesti luonut teidät miehestä ja naisesta ja jakanut teidät heimoihin ja sukuihin, jotta tuntisitte toinen toisenne. Arvokkain teistä Jumalan tykönä on se, joka parhaiten pitää huolen velvollisuudestaan. Jumala on totisesti tietävä, tajuava." (Pyhä Koraani 49:13)

Allahin Lähettiläs (saw) sanoi:

"Jos joku hyväluonteinen ja -käytöksinen kosii tyttäriänne, naittakaa heidät. Jollette tee niin, tulee maan päällä olemaan vahinkoa ja suurta korruptiota." (Kulayni ja Tirmidhi)

"Joka nai naisen tämän loistokkuuden tähden, Allah ei kasvata hänen, vaan tuo hänelle nöyryytystä; joka nai hänet tämän varakkuuden vuoksi, Allah ei kasvata hänen, vaan asettaa hänet köyhyyteen; joka nai hänet tämän väitteiden vuoksi esi-isistään, Allah ei kasvata häntä paitsi ilkeydessä; joka nai naisen ei minkään muun syyn vuoksi paitsi laskea alas katseensa, suojella yksityisosiaan ja muodostaa kumppanuussuhde, Allah siunaa häntä tämän (naisen) kautta ja päinvastoin." (Al-Targhib wa al-Tarhib)

"Naiset naitiin neljästä syystä: heidän varakkuuden vuoksi, heidän aseman vuoksi, heidän kauneuden vuoksi ja heidän uskonnon vuoksi, ja hyviä Muslimeja olivat he, jotka naivat naisen hänen uskonsa vuoksi." (Muslim)

"Ottakaa hänet, joka on uskonnollinen ja menestyy." (Bukhari)


Lähde: IslamicOccasions.com

Suurimmat päivitykset ja lisäykset

Lapsi ja uskonnollinen kasvatus (24.4.2005)

Islamilainen avioliitto-käsikirja nuorille muslimeille (3.5.2004)

Miehen velvollisuudet (13.4.2004)

Rakkauden käsite Shia uskossa (13.4.2004)

 
Copyright © 2007, ShiaIslam.info. Versio 1.00 | -tuki |